It’s The Food, My Friend!

Op weg naar een fossielvrij en gezond voedselsysteem

Aanpassingen in verband met het coronavirus:

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan volgen elkaar in hoog tempo op. Op dit moment zoeken we naar de beste mogelijkheden om hier mee om te gaan. Voor nu alvast het volgende:

Het programma voor dinsdag 12 mei blijft staan in een nog nader te bepalen interactieve online vorm, dus zonder publiek op locatie.

Het programma voor 15 april verschuift naar dinsdag 9 juni. Meer informatie over het plaatsvinden van deze avond op locatie of online wordt nog gecommuniceerd.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om kaarten te bestellen voor deze twee avonden, maar we raden wel aan om 12 mei en 9 juni alvast in de agenda te noteren.

Ook inhoudelijk gaan we de programma’s aanpassen aan de actualiteit. De coronacrisis heeft immers ook met ons voedselsysteem van doen. We vragen sprekers en panelleden om verbindingen te leggen met de uitdagingen waar ons voedselsysteem nu al voor staat in verband van voedselzekerheid, klimaat en volksgezondheid. In hoeverre is bijvoorbeeld een sterkere regionalisering van onze voedselproductie aan de orde? Wordt een verschuiving van dierlijk naar plantaardig voedsel extra urgent?

Juist nu is het belangrijk te reflecteren op de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Uw betrokkenheid hierbij is heel belangrijk. Daarom zullen we als het een livestream / online programma wordt ook zoeken naar mogelijkheden voor interactie met de kijkers.

——————————————————————————————-

Hier onder de oorspronkelijke aankondiging

——————————————————————————————-

We leven in tijden van ‘fake news’, polarisatie en doortikkende ecologische tijdbommen.

De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis en de snel veranderende internationale verhoudingen dwingen ons tot actie en een integrale benadering voor een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. De Green Deal van de Europese Commissie mikt op een klimaatneutraal continent in 2050, en elke winst op dit tijdschema kan helpen.

Deze doelen moet worden bereikt in tijden waarin de democratie hapert, de kloof tussen arm en rijk groeit en het vertrouwen in de wetenschap slinkt. Waar komt de kracht voor vernieuwing vandaan? Uit de Green Deal of juist meer van onderop?

De centrale vraag: Wat hebben de aarde, de mensheid en de boeren nodig voor een leefbare toekomst? Vanuit die vraag gaan we de hoofdthema’s rond landbouw en voeding langs. Met als leidraad gezondheid van bodem, gewassen, dier en mens.

Daarvoor bieden we een programma met vooraanstaande analytici, wetenschappers en ondernemers om in dialoog met de zaal handvatten te vinden voor nieuw beleid en ondernemingsruimte.

 

Aankomende edities

Editie #5

Woensdag 15 april 2020: Naar een klimaatneutrale landbouw in 2050 (AFGELAST)

Wat zijn de milieudoelen voor de landbouw en hoe ver zijn we? Wat is de stand van ons land wat betreft klimaat, stikstof, bodemdaling en biodiversiteit. Hoe ziet een klimaatneutrale landbouw eruit? En wat hebben boeren hiervoor nodig van burgers, bedrijven, banken en overheden?

Editie #6 

Dinsdag 12 mei 2020: Speelruimte voor veranderingen in het voedselsysteem (AFGELAST)

Er is veel weerstand tegen verandering. Bij de boeren, de gele hesjes, in ons economische systeem én bij ons zelf. Waarom krijgen we niet gedaan wat nodig is? En vooral: hoe zorgen we dat we wel gaan doen wat nodig is voor een leefbare toekomst? Wat is de rol van de wetenschap, politiek, landbouw en burgerij? En hoe kijken jongeren naar dit proces?

Moderator

Felix Rottenberg

Organisatie

Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds

Mediapartner

foodlog.nl

Partners

Slow Food Youth Network (SFYN)

Transitiecoalitie Voedsel

Foto: © Daria Mnych

 

Voorgaande edities

Editie #1
Maandag 11 februari 2019: Meebewegen met klimaatverandering, bodemdaling en water

Editie #2
Maandag 18 maart 2019: 
De grondmarkt frustreert duurzame voedselproductie; hoe creëren we ruimte voor biodiversiteit en jonge boeren?
Met o.a. Louise Vet, Nederlands Instituut voor Ecologie en nr 1 in Trouw Duurzame Top 100

Editie #3
Maandag 8 April 2019: 
Voedselzekerheid en het bevolkingsvraagstuk
Met o.a. Prof Leo van Wissen, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Editie #4
Maandag 6 mei 2019:
 Nieuwe voedseltrends (‘vegan’, ‘leefstijlgeneeskunde’) en hun impact op onze gezondheid en ons landschap.
Met o.a. Prof Hanno Pijl, hoogleraar Leiden UMC

 

Deze debatserie wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Agrifirm
  • Did-it
  • Rabobank
  • Royal Cosun
  • Timeli
  • Triodos Foundation

Eerdere aflevering terugkijken en/of -luisteren?

Ga naar: It’s the food op Rode Hoed TV of It’s the food op TXT Radio