Serie: It’s the Food, my Friend!

Nederland op de tekentafel

Ruimte voor mens, natuur en landbouw in een veranderend klimaat

Het Nederlandse landschap staat aan de vooravond van grote veranderingen. We moeten ons aanpassen aan de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering, maar we moeten tegelijk onze leefstijl en ons voedselpatroon aanpassen om de CO2-uitstoot te reduceren. We staan voor de immense opgave om ons land en ons voedselsysteem opnieuw te ontwerpen. Dat is ook een sociaal en ethisch vraagstuk.

En dat geldt ook op wereldschaal, waar een nog steeds groeiende bevolking verzeild raakt in een ratrace om landbouwgronden en grondstoffen. Moeten we daarom niet weer serieus gaan denken aan actieve bevolkingspolitiek?

In deze 10e debatserie gaan we op zoek naar de oorzaken van de problemen en kijken wat we er aan kunnen doen. Hoe kunnen we de relatie tussen mens en planeet herstellen? Wat zijn onze handelingsperspectieven, van boer tot burger?

Een serie inzoomend vanuit het water naar het land, de bevolking, en tenslotte de politiek en ons eigen menselijk handelen.

De debatten zijn bedoeld voor geïnteresseerde burgers, agrariërs, studenten en professionals.

Moderator: Felix Rottenberg
Organisatie: Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Bert van Ruitenbeek, Bureau Ecominds i.s.m. de Rode Hoed

Editie #1
Maandag 11 februari 2019: Meebewegen met klimaatverandering, bodemdaling en water

Editie #2
Maandag 18 maart 2019: 
De grondmarkt frustreert duurzame voedselproductie; hoe creëren we ruimte voor biodiversiteit en jonge boeren?
Met o.a. Louise Vet, Nederlands Instituut voor Ecologie en nr 1 in Trouw Duurzame Top 100

Editie #3
Maandag 8 April 2019: 
Voedselzekerheid en het bevolkingsvraagstuk
Met o.a. Prof Leo van Wissen, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Editie #4
Maandag 6 mei 2019:
 Nieuwe voedseltrends (‘vegan’, ‘leefstijlgeneeskunde’) en hun impact op onze gezondheid en ons landschap.
Met o.a. Prof Hanno Pijl, hoogleraar Leiden UMC

Eerdere aflevering terugkijken en/of -luisteren?

Ga naar: It’s the food op Rode Hoed TV of It’s the food op TXT Radio