LIVESTREAM: 2g onder de loep

Hoe zit het met onze grondrechten?

LIVESTREAM: 2g onder de loep

Dit programma wordt online uitgezonden via ons Youtube-kanaal en op deze pagina:

Het plan van het demissionaire kabinet om het zogenoemde 2G-beleid in te gaan voeren, zorgt voor verdeeldheid in de samenleving en de politiek. Met deze maatregel is het enkel mogelijk om toegang te krijgen tot bepaalde gelegenheden indien iemand gevaccineerd is tegen of hersteld is van Covid-19. Ondertussen wordt een maatschappelijk debat gevoerd over de gevolgen van dit beleid voor onze democratie. In hoeverre vormen deze maatregelen een fundamentele ingreep in de grondrechten? En heeft het kabinet voldoende middelen ingezet om het coronavirus te bestrijden zonder deze ingrijpende maatregelen? 

Frénk van der Linde voert hierover een gesprek met Fleur JongepierPieter Jan Dijkman, Amrish Baidjoe, Corrette Ploem en Janneke Gerards.

Frénk van der Linden is journalist en schrijver. Hij presenteert het radioprogramma Kunststof en maakt tv-documentaires. In januari verscheen zijn boek En altijd maar verlangen – De liefdesoorlog van mijn ouders.

 

 

Fleur Jongepier is als filosoof verbonden aan de Radboud Universiteit. Ze houdt zich bezig met digitalisering, autonomie, vrijheid, identiteit en ‘geleefde ethiek’, ofwel morele deliberatie buiten de ivoren toren, gegrond in onze emoties. Ze is mede-auteur van het boek ‘Ik. Filosofie van het Zelf’ en is mede-oprichter en essayist van bij Bij Nader Inzien.

 

 

 

Pieter Jan Dijkman is directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Hij studeerde politieke geschiedenis en journalistiek aan de RUG en kreeg een beurs voor een aanvullend jaar politieke filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Amrish Baidjoe is veldepidemioloog en microbioloog. Hij maakt deel uit het internationale coronacrisisteam van het internationale Rode Kruis en coördineerde eerder grote gezondheidscrises zoals Ebola in Guinea en Zika in Zuid-Amerika. Hij adviseert landen die het ook zonder corona al moeilijk hadden, door armoede, oorlog, andere ziekten of een combinatie daarvan.

 

 

Janneke Gerards is  Hoogleraar fundamentele rechten (Universiteit Utrecht). Haar onderzoek concentreert zich op Europese en nationale grondrechten, gelijke behandeling, rechterlijke toetsing en constitutioneel recht. De onderlinge verhouding tussen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EU-recht en het nationale recht speelt een belangrijke rol in haar onderzoek.

 

 

Corrette Ploem is als UHD verbonden aan de vakgroep Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Zij doceert, verricht onderzoek en publiceert op het terrein van het gezondheidsrecht. Daarbij richt zij zich in het bijzonder op de juridische aspecten van zorgtechnologie, geneeskunde en recht. Zij is lid van diverse commissies, zoals de commissies Bevolkingsonderzoek en Ethiek en Recht van de Gezondheidsraad en de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek.

 

Coronatoegangsbewijs

We zijn ons er erg van bewust dat een deel van ons publiek door het QR-codebeleid niet aanwezig kan zijn. Meld je dan aan voor de livestreamlink via de knop ‘Kaartje kopen’ en kies voor online ticket.

Voor dit programma is een Coronatoegangsbewijs verplicht, in combinatie met een geldig identiteitsbewijs. Dit kan een negatieve testuitslag (testbewijs) zijn, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat u hersteld bent van corona (herstelbewijs). Deze dien je in de CoronaCheck-app of geprint via CoronaCheck.nl in een QR-code om te zetten. Dan pas heb je een geldig Coronatoegangsbewijs. Meer weten over het coronatoegangsbewijs, check Bezoek met Coronatoegangsbewijs

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement: