CRISIS!#2 – Coen Teulings

over het 10-jarig crisisjubileum

CRISIS!#2 – Coen Teulings

In deze tweede editie van CRISIS! praten we met Coen Teulings, oud-directeur van het Centraal Planbureau, nu hoogleraar Economics, Institutions and Society in Utrecht. Hij geeft ons een mini-college en daarna praten we met economen en onderzoekers over globalisering versus protectionisme. 

In dit tweede deel van het drieluik CRISIS! gaat het over misschien wel het gelijk van Trump, althans: met betrekking tot zijn financieel-economische politiek. Of tenminste gaat het over de vraag of het tien jaar na de ergste financiële crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, niet logisch is dat sommige burgers en politici verlangen naar een overzichtelijker wereld. Een wereld waarin banken niet langer ’too big to fail’ zijn en waarin het financiële systeem niet langer ’too interconnected to fail.’ Een wereld ook die weer kleiner moet worden – protectionistischer misschien – in plaats van nog groter.

Want toonde de crisis niet bij uitstek aan dat dat systeem van globalisering, waarin alles met alles samenhangt en de regiekamer onbemand lijkt, helemaal niet in het voordeel van de massa werkte, zoals steeds maar werd verondersteld? Het grote geld druppelde niet als vanzelf van boven naar beneden. Inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid zijn opeens weer actuele begrippen. Hoe gek is het in dat licht dat bijvoorbeeld de Britten kozen voor een exit uit de Unie? Hoe gek is de dreiging met een handelsoorlog door Trump? Of ontkomen we er niet aan om de versmelting nog veel verder door te voeren? Is meer globalisering misschien wel het enige antwoord?

Over deze vragen praten we in CRISIS! met een panel van economen en onderzoekers, nadat we eerst luisteren naar een mini-college van Coen Teulings.

In het panel met Coen Teulings zitten verder: 

Ewald Engelen – financieel geograaf, politicus en publicist, columnist De Groene Amsterdammer.

Rens van Tilburg – directeur Sustainable Finance Lab, econoom, onderzoeker en publicist, verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Myriam Vander Stichele – Senior onderzoeker SOMO, gespecialiseerd in de financiele sector en handel. Studeerde Moderne Geschiedenis aan de Universiteit van Leuven en ‘Philosophy in International Relations’ aan de University of Cambridge.

Over de serie CRISIS!
Tien jaar geleden markeerde het faillissement van Lehman Brothers het begin van de wereldwijde financiële crisis. Door de crisis werd een black box opengetrokken: er bleek een planet finance te bestaan waarvan wij het bestaan nooit hadden vermoed. Een parallel universum van subprime hypotheken, CDO’s en swaps; financial weapons of mass destruction waar de gemiddelde burger en politicus nog nooit van hadden gehoord en die bankiers zelf niet eens bleken te begrijpen. Ons economisch stelsel scheerde langs de rand van de afgrond.

Nu, een decennium later, gaat de Rode Hoed in debat over hoe de ontdekking van ‘planet finance’ het leven op ‘planet earth’ heeft veranderd. Hoe heeft de crisis ons wereldbeeld beïnvloed? De manier waarop wij naar de financiële sector, globalisering en de economie kijken? Welke blijvende sporen heeft de crisis, zowel in Nederland als wereldwijd, getrokken? Denk aan de groeiende ongelijkheid en het einde van ‘happy globalization’. Hoe moeten we de ‘deglobaliseringsagenda’ van Trump in dit licht duiden? Welke lessen hebben we getrokken en opgevolgd, en welke lessen hebben we juist genegeerd?

Zeer actuele vragen nu de waarschuwing dat de volgende crisis alweer op de loer ligt, steeds luider klinkt. Is het uitbreken van een nieuwe crisis een economische wetmatigheid en dus onvermijdbaar? Of kunnen we in actie komen en het tij keren.

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement: