De Schoonheidssalon #5: Sekse & the city

Hoe inclusief is de publieke ruimte?

De Schoonheidssalon #5: Sekse & the city

 

De straat is van iedereen. Toch?

De knoppen in de stadsparken lopen uit en het kan nu ieder moment rokjesdag zijn. Dat betekent voor veel vrouwen een periode van advies over hoe ze zich het beste kan gedragen: zorg dat je fiets goed functioneert zodat je niet s’nachts ergens strandt met fietspech; neem bedekkende kleding mee voor onderweg; vermijd (de donkere delen van) het park; en zorg dat je voor vertrek nog even plast want daar is onderweg geen ruimte voor en een boete voor wildplassen is €140,-. Krijgen mannen weleens dit soort advies? Het is tijd voor een goed gesprek over hoe vrouwvriendelijk en inclusief de publieke ruimtes in onze steden eigenlijk zijn, en hoe het beter kan. Welkom bij een nieuwe Schoonheidssalon.  

Stad en straat zijn niet ingericht door en zeker niet voor de vrouw. Met name in de 19de eeuw was het privé-domein typisch van de vrouw en het publieke-domein van de man. De stad is zodoende van oudsher voor en door mannen vormgegeven. In ‘A room for one’s own’ uit 1929, beschrijft Virginia Woolf al hoe zij vanwege haar geslacht geen toegang krijgt tot de plaatselijke bibliotheek, tenzij begeleid door een mannelijke medestudent. Ook het gras was enkel voor mannen en de vrouw hoorde op het pad. Anno 2019 lijkt onze stedelijke omgeving in de eerste instantie misschien neutraal, maar is deze door mannen vormgegeven en gebouwde ruimte niet altijd toegankelijk en veilig voor vrouwen. Denk maar aan de Amsterdamse studente die in 2015 een boete van 140 EURO aanvocht voor wildplassen: op dat moment telde de stad 35 urinoirs voor mannen en twee openbare toiletten voor vrouwen.

Maar het kan ook anders. Wenen staat bijvoorbeeld bekend als een van de meest vrouwvriendelijke steden ter wereld. Stadsplanners hielden rekening met hoe verschillende mensen zich door de stad bewegen, met als gevolg dat de stoepen breder werden, donkere stegen beter verlicht werden en ook de stadsparken werden aangepast zodat meisjes zich niet meer makkelijk konden laten wegjagen uit de speeltuinen.

We kijken met sociologen, activisten, architecten en opiniemakers naar de ontwikkeling van de stedelijke omgeving: hoe is deze vormgegeven en door wie? Hoe veilig en toegankelijk is de stad voor vrouwen en minderheden? Waar liggen de problemen en hoe kunnen we deze aanpakken? Hoe ziet een inclusieve stad er eigenlijk uit en wat zijn daar de voordelen van? We blijven niet hangen in probleemduiding maar creëren samen met een deskundig panel en het publiek een manifest voor een veilige, inclusieve stad.

Bevestigde sprekers: Geerte Piening (Activiste, Wildplas Gate), Marguerite van den Berg (Socioloog), Shamiro van der Geld (Nachtburgemeester van Amsterdam), Arna Mačkić (architect), Marieke van Doorninck (wethouder), Ilana Rooderkerk (gemeenteraadslid Amsterdam) en Shula Tas (Moderator).

 

Deze editie van de Schoonheidssalon is een samenwerking met de Rode Hoed en wordt mede mogelijk gemaakt door de afdeling emancipatie van de Gemeente Amsterdam. Het programma wordt samengesteld door Anne Vroegindeweij en Shula Tas met de hulp van een redactieraad bestaande uit: Daan van Engelen, Charley Boerman, Wafa Al Ali en Eva de Goeij. 

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

De Schoonheidssalon en de Bovengrondse

Instapfeminisme met diepgang

De Schoonheidssalon is een reeks toegankelijke talkshows over feministische thema’s, in de Rode Hoed. De ondertitel van de Schoonheidssalon is ‘instapfeminisme met diepgang’, en dat is niet zonder reden. Het doel van de serie is tweeledig: kennis over feministische thema’s vergroten met empowerment als doel; en (toekomstig) feministen (m/v/*) met elkaar en het emancipatoire gedachtegoed in contact brengen. Dat vertaalt zich naar de vorm van de avond, waarin we een divers panel aan sprekers laten reflecteren op het thema en de interactie aangaan met het publiek. Naast het uitwisselen van kennis is ook het uitwisselen van ervaringen op deze avonden erg belangrijk, en dat vindt zowel op als naast het podium plaats.

De Bovengrondse probeert met de Schoonheidssalon een thermometer te steken in de discussies over gendergelijkwaardigheid en die thema’s op het podium uit te diepen. Zo hebben we in de afgelopen edities gepraat over schoonheidsidealen (hoe komen we er van af?), intergenerationeel feminisme (aan de hand van de #metoo beweging), digitaal feminisme (wat is dat?) en hormonen (hoe zit het nou eigenlijk echt?). Sprekers in de afgelopen edities waren o.a. Sunny Bergman, Clarice Gargard, Marja Pruis, Ashaki Leito, Roziena Salihu, Justine van de Beek, Berna Toprak, Aynouk Tan, Margo van de Linde en Sanne Koevoets. De discussies waren verdiepend, prikkelend en smaakten naar meer.

Geerte Piening en de Wildplasgate

Geerte Piening woonde in Warschau, Istanbul op Curaçao en nu in Amsterdam. Werkte vijf jaar lang als televisieproducer voor onder andere Omroep WNL, NTR en Talpa. Ze wil graag de wereld redden, of dat in ieder geval proberen. Vocht in 2017 een boete voor wildplassen aan en moest daarvoor voor de rechter verschijnen. Schoof vervolgens aan bij DWDD en werd genomineerd voor de Joke Smit-Prijs. Schreef in 2018 een open brief aan Burgemeester Halsema die gepubliceerd werd in Het Parool. Laat haar feminisme graag zien bij De Bovengrondse.

Geerte en de Wildplasgate:
Waar moet een vrouw na sluitingstijd van cafe’s plassen?

Wildplasgate ontstond naar aanleiding van de boete die Geerte Piening in 2015 kreeg voor wildplassen. Zij werd ’s nachts, na het sluiten van alle cafés, op heterdaad betrapt in de buurt van het Leidseplein in Amsterdam. Geerte weigerde echter haar boete te betalen aangezien er geen openbare toiletten in de buurt waren, en zij dus geen andere keus had dan wildplassen. Nadien vroegen wij ons af: waarom krijgen zowel mannen als vrouwen boetes voor wildplassen, wat gaat over gelijke behandeling, maar is er voor vrouwen wat openbare toiletten betreft bijna niets geregeld?

Meer over Wildplasgate: https://debovengrondse.nl/wildplasgate/

Shamiro van der Geld

De Amsterdamse Nachtburgemeester Shamiro van der Geld zal een column voorlezen over hoe het is om iemand te zijn waar vrouwen in het donker in een verlaten straat bang voor zijn. En over hoe het is om als man overal toegang te hebben. Of hoewel: is dat wel zo?

De nachtburgemeester is een actieve gesprekspartner voor alle deelnemers aan de nacht, waaronder de gemeente, ondernemers en bewoners. De nachtburgemeester is een luis in de pels van het stadsbestuur, maar spreekt wel dezelfde taal om de doelstellingen te verwezenlijken.

Marguerite van den Berg

Marguerite van den Berg is universitair hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze schreef over stedelijke cultuur, gender, beleid en onderwijs in verschillende tijdschriften en promoveerde in 2013 op een proefschrift over de rol van opvoedondersteuning in de regeneratie van Rotterdam met de titel: ‘Mothering the Post-Industrial City. Family and Gender in Urban Re-Generation’. Haar huidige onderzoeksproject gaat over het backstage esthetisch werk dat werkenden in de diensteneconomie verrichten wanneer zij zich kleden voor werk.

Van den Berg schreef o.a. voor de Groene Amsterdammer, het NRC en in het studentenblad SoMo, en geeft les binnen het sociologie curriculum van de Universiteit van Amsterdam, o.a. Gender and Sex in the City (MA).

Arna Mačkić

Arna Mačkić is architect en oprichter van Studio L A en is hoofd van Architectural Design aan de Gerrit Rietveld Academie. Arna Mačkić specialiseert zich in inclusieve architectuur en stedenbouw. Ze is onderscheiden met de Jonge Maaskantprijs 2017. Ze kreeg de prijs voor haar zoektocht naar ‘inclusieve architectuur’ en naar nieuwe vormen van publiek domein.

 

Marieke van Doorninck

Marieke van Doorninck is wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid in Amsterdam. In die hoedanigheid is ze onder meer bezig met het vormgeven van een stedelijke omgevingsvisie voor het jaar 2050, waarbij ze expliciet vraagt om de hulp en expertise van verschillende vrouwen in Amsterdam. Onder andere tijdens Women Make The City op 21 juni, haalt ze hiervoor input op uit de stad. Volgens haar is het vrouwelijke perspectief belangrijk om mee te nemen in het vormgeven van de omgevingsvisie; iets dat in het verleden misschien niet voldoende is gedaan. Marieke is te gast in ons panel van experts.

 

Ilana Rooderkerk

Ilana Rooderkerk is gemeenteraadslid in Amsterdam namens D66. OP 8 mei j.l. stemde de raad het door haar ingediende voorstel “Baas over eigen Blaas”, unaniem in. Dit voorstel, dat mede tot stand kwam door de actie van Geerte Piening, moet ervoor zorgen dat er meer openbare toiletvoorzieningen in Amsterdam komen; voor zowel mannen, vrouwen als mindervaliden. We spreken Ilana, samen met Geerte, over dit voorstel.