De Schoonheidssalon #6: Work it!

Een stoomcursus empowerment

De Schoonheidssalon #6: Work it!
Dit programma terugluisteren? Klik hieronder:

 

Ongelijkheid & werk: Hoe veranderen we de werkvloer nou écht? Een hands-on workshop, naast lezing en panelgesprek, over hoe genderongelijkheid géén kans te geven in het werkveld!

In deze alweer zesde editie van onze succesvolle reeks De Schoonheidssalon, een programma voor instapfeminsme met diepgang, gaan we in op ongelijkheden op de werkvloer en hoe deze concreet op te lossen.

Elke week komt er wel een krantenartikel voorbij over de ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Van de loonkloof (zoals in het professioneel voetbal) tot het glazen plafond, de quota-discussie, het partnerverlof en de zogeheten glazen klif: er liggen nog een hoop hindernissen op de weg voor vrouwen en minderheden. Als een vrouw bijvoorbeeld wél erin slaagt door het glazen plafond te breken, wordt ze direct bestempeld als een ‘Queen Bee’: een vrouwelijke leider die ‘onplezierig’ mannelijk verdrag vertoont. Wat kunnen we hier nu aan doen, hoe maken we de werkvloer gelijkwaardiger? Niet door alleen maar eindeloos te discussiëren over hoe we het systeem zouden moeten veranderen. Maar door daadwerkelijk kennis over te dragen, want: kennis is macht. Pas wanneer we begrijpen welke structuren en mechanismen er aan ongelijkheid ten grondslag liggen, kunnen we onze overtuigingen en gedragingen aanpassen, en het systeem van binnenuit veranderen. Als een Trojaans paard infiltreren we de werkvloer, op naar verandering! Want elke kleine gedraging heeft immers haar effect, in een sollicitatie, een salarisonderhandeling of belangrijke vergadering.

Op deze avond geven we jullie zo veel mogelijk tips & trics voor op de werkvloer, handige kennis en handvaten om mee aan de slag te gaan. We beginnen met een informatief college en panelgesprek, waarna we aan de slag gaan met concrete workshops gegeven door deskundigen. Die tonen ons het effect van stereotypen op vrouwen. We vragen ons af: wat voor zinvolle manieren zijn er om deze effecten tegen te gaan, en hoe kun je nu écht als vrouw en/of minderheid hogerop komen in het huidige systeem?

De eerste workshopleider is al bekend, namelijk drs. Vréneli Stadelmaier. Zij schreef o.a. de bestseller ‘F*ck die Onzekerheid’ en ‘Een Slimme meid is op haar toekomst voorbereid, Survivalgids voor jonge ambitieuze vrouwen’Op deze avond zal zij de workshop ‘Toolkit voor de arbeidsmarkt’ verzorgen, waarin we kijken naar je eerste indruk, jezelf presenteren, strategisch handelen en effectief zijn, maar ook: voor jezelf opkomen en prioriteiten stellen.

De tweede workshop ‘Ken je rechten’ wordt gegeven door Nacha Rakraki van College Rechten van de Mens. Tijdens deze workshop bespreken we hoe kennis écht neerkomt op macht: hoe meer je weet, hoe sterker je staat! Het College van de Rechten van de Mens geeft je een korte cursus ‘Ken je rechten’. De wetgeving omtrent gelijke behandeling geeft werkende vrouwen een aantal belangrijke rechten., daarom is het belangrijk dat vrouwen hier kennis van hebben en zich waar nodig op deze rechten (kunnen) beroepen.

Daarnaast komt Laila Ait Baali (coördinator politiek bij WO=MEN Dutch Gender Platform) als panellid praten over vrouwenrechten, en hoe deze allerminst onderhandelbaar zijn, alsook Ans Merens (onderzoeker Sociaal en Cultureel Planbureau), die een mini-college komt geven om de avond te openen.

Hou deze pagina en ons Facebook-event vooral in de gedachten, want we kondigen binnenkort de sprekers aan en meer info! Ben je van plan om te komen? Deel dan vooral je vragen en ervaringen met ons, wij horen op deze avond heel graag wat je te zeggen hebt.

Deze editie van de Schoonheidssalon, een reeks voor instapfeminisme met diepgang, is een samenwerking met de Rode Hoed, georganiseerd door de Bovengrondse. Het programma wordt samengesteld door Anne Vroegindeweij en Shula Tas met de hulp van een redactieraad bestaande uit Daan van Engelen & Wafa Al Ali.

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

Gasten

De Schoonheidssalon en de Bovengrondse

Instapfeminisme met diepgang

De Schoonheidssalon is een reeks toegankelijke talkshows over feministische thema’s in Rode Hoed georganiseerd door het feministisch collectief De Bovengrondse. De ondertitel van de Schoonheidssalon is ‘instapfeminisme met diepgang’, en dat is niet zonder reden. Het doel van de serie is tweeledig: kennis over feministische thema’s vergroten met empowerment als doel; en (toekomstig) feministen (m/v/*) met elkaar en het emancipatoire gedachtegoed in contact brengen. Dat vertaalt zich naar de vorm van de avond, waarin we een divers panel aan sprekers laten reflecteren op het thema en de interactie aangaan met het publiek. Naast het uitwisselen van kennis is ook het uitwisselen van ervaringen op deze avonden erg belangrijk, en dat vindt zowel op als naast het podium plaats.

drs. Vréneli Stadelmaier

drs. Vréneli Stadelmaier is bedrijfskundige, auteur, professioneel spreker, feministe en loopbaancoach. Zij schreef de bestseller ‘F*ck die Onzekerheid’ en ‘Een Slimme meid is op haar toekomst voorbereid, Survivalgids voor jonge ambitieuze vrouwen’ dat jonge vrouwen voorbereidt op de eerste 10 jaar na hun afstuderen. Vréneli is directeur oprichter van SheConsult, een trainings-/coachingsbureau voor hoogopgeleide vrouwen en treedt regelmatig met haar theatercolleges op bij organisaties, netwerken, en in de theaters.

Laila Ait Baali

Laila Ait Baali is coördinator politiek bij WO=MEN Dutch Gender Platform. Ze houdt de internationale en nationale politieke ontwikkelingen goed in de gaten met name waar zij raken aan vrouwenrechten en gendergelijkheid. Samen met programmamanagers Gender Rechtvaardigheid en Duurzame Economische Ontwikkeling en Gender Vrede en Veiligheid zet zij zich in om vrouwenrechten en gendergelijkheid op de politieke agenda te houden.

Ans Merens

Ans Merens is sociaal-econoom en werkt als emancipatie-onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze werkte mee aan alle edities van de Emancipatiemonitor (2000-2018). Daarnaast doet ze veel onderzoek naar de positie van vrouwen in topfuncties. Eerder heeft ze gepubliceerd over oa. de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen en mannen, deeltijdwerk, kinderopvang en beloningsverschillen. Verder is ze lid van de werkgroep Gender Equality Index van het European Institute for Gender Equality (EIGE).

Nacha Rakraki

Nacha Rakraki is jurist en trainer bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College houdt toezicht op de naleving van de wetgeving gelijke behandeling in Nederland, wat ook hard nodig is: anno 2019 komt zwangerschapsdiscriminatie en ongelijke beloning van werkende vrouwen nog steeds voor.