fbpx

DE WANTROUWENDE OVERHEID #2 – Een verkenning van de verzameldrang naar data

DE WANTROUWENDE OVERHEID #2  – Een verkenning van de verzameldrang naar data

De politie vertoont een al even grote hang naar almaar méér (illegale) datavergaring. Zo blijkt dat de vreemdelingenpolitie jarenlang persoonsgegevens van asielzoekers aan strafrechtelijke informatie koppelde. Ook toont een ander NRC-artikel dat politiecamera’s langs de Nederlandse wegen automobilisten en bijrijders hebben gefotografeerd, terwijl dat wettelijk niet is toegestaan. De beelden van hun gezicht zijn onder meer gebruikt voor opsporingsdoeleinden en strafrechtelijke onderzoeken.

Op deze tweede avond zoomen we met onze gasten uit en ontleden we waar de verzameldrang vandaan komt. Wat is de visie van het kabinet op het gebruik van digitalisering door de overheid? En wat is de impact van deze praktijken voor burgers, op de korte en lange termijn?

Over het Tweeluik

Dankzij het goede onderzoekswerk van NRC konden we vorig jaar lezen hoezeer de overheid onze data verzamelt. De opsomming is verontrustend: de krijgsmacht doet het op grote schaal en gemeenten laten moskeeën undercover inspecteren, opvangorganisaties delen de godsdienst en etniciteit van asielzoekers met de opsporingsdiensten en de gezichten van automobilisten worden zonder wettelijke basis voor opsporing ingezet. Wat zegt het patroon? Is het sociaal contract stilzwijgend opgerekt?

De voorbeelden laten een wantrouwende overheid zien, die de eigen burgers met argwaan tegemoet treedt en op die manier niet de bescherming biedt die de rechtstaat ons belooft. In deze tweedelige serie zoomen we op enkele kwesties in en onderzoeken we hoe onze gegevens als verlengstuk van die institutionele achterdocht worden gebruikt. We praten met journalisten, wetenschappers, burgers en filosofen over de consequenties van deze ontwikkelingen. Wat zijn de grenzen van een overheid die haar eigen burgers niet vertrouwt en de grenzen van de privacywetten opzoekt?

 


DE WANTROUWENDE OVERHEID #2 – Een verkenning van de verzameldrang naar data
Normale prijs: €15
CJP, studenten- of stadspas: €13,50
Kaartje kopen
Deel dit evenement:
Kaartje kopen