Farma’s Other Futures

Alternatieven voor onbetaalbare medicijnen

Farma’s Other Futures

Medicijnprijzen rijzen de pan uit en overheden zitten met de handen in het haar. Big Pharma gebruikt ziekte als verdienmodel en weet goed hoe ze gebruik moet maken van de regels om een zo groot mogelijke winst te halen uit de verkoop van medicijnen. Wat is er aan de hand en wat kunnen we eraan doen? Rode Hoed, Wemos en Commons Network presenteren Farma’s Other Futures, een avond vol hoopgevende toekomstvisies die laten zien waarom betaalbare medicijnen wél haalbaar zijn. 

Het lukt beleidsmakers maar niet om met een structurele oplossing te komen voor de alsmaar hoger wordende medicijnkosten. Geen enkel systeem lijkt vooralsnog duurzaam, en tegelijkertijd horen we een jengelende TINA (There Is No Alternative). Is er écht geen alternatief? Of kunnen we ons een ander systeem voorstellen? Wat zijn de stappen die we kunnen zetten en wat kan Europa doen?

Met de Europese verkiezingen voor de deur zien we nieuwe rondes en nieuwe kansen. Samen met alle stakeholders, patiënten, apothekers, verzekeraars, farmaceutische bedrijven, artsen/wetenschappers, aankomende Europese politici, experts en het publiek, verkennen we daarom radicale oplossingen, nieuwe ideeën en wezenlijke alternatieven. We buigen ons over specifieke vragen als Hoe krijgen we betaalbare medicijnen? en Wat kan Europa doen? 

Programma

We starten de avond met een mini-college van Lucien Hordijk, een big pharma for dummies, waarin hij de systemen bloot legt.  Vervolgens worden alternatieven gepresenteerd door artsen en onderzoekers. We spreken met Robin Kok (CF patient), Carla Hollak (hoogleraar stofwisselingsziekten, UMC Amsterdam), Rob Henning (hoogleraar Farmacologie, Universiteit Groningen). Na de pauze wordt een panel van politici en experts gevraagd te reageren op deze initiatieven, met o.a. Paul Tang (PvdA) Arnout Hoekstra (Lijsttrekker SP Europees Parlement) en Pia Dijkstra (D66), en zal er ruimte zijn voor gesprek met het publiek.

Op naar betaalbare medicijnen!

 

Moderator van de avond: Martijn de Greve

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door SOMO.

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

ONZE GASTEN

Klik hieronder op de klapvelden om meer te weten te komen over onze gasten:

Carla Hollak

Carla Hollak is internist in het Amsterdam UMC, locatie AMC, en hoogleraar erfelijke metabole ziekten. Na haar promotieonderzoek in de jaren 90 naar behandeling met kostbare enzymtherapie, belandde ze onvermoed in de wereld van de problematiek rond dure geneesmiddelen. Hollak is een voorvechter van meer en beter onafhankelijk geneesmiddelenonderzoek door de academie. Vanuit haar visie adviseert ze overheidsorganen en is onder meer lid van de Advies Commissie Pakket van het Zorginstituut. Voor het opzetten van een Europees register voor patienten met de ziekte van Fabry ontving ze in 2018 een “parel” van ZonMW. De enorme prijsverhoging van het middel CDCA leidde in 2018 tot een initiatief om zelf geneesmiddelen te bereiden in de AMC apotheek. Ze is van mening dat artsen zich meer expliciet moeten bemoeien met de ontwikkelingen rond dure geneesmiddelen om medicijnen voor patienten toegankelijk en betaalbaar te houden. De Vriendenloterij heeft recent besloten deze initiatieven te ondersteunen.

Rob Henning

Rob Henning is hoogleraar Farmacologie aan het UMCG, Groningen. Na een studie Geneeskunde en specialisatie in de Anesthesiologie, heeft hij zich gericht op fundamenteel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen die schade aan organen voorkomen. Daartoe bestudeert hij mechanismen die de organen van winterslapers beschermen tegen de extreme omstandigheden zoals zuurstofgebrek, ondervoeding en kou. Zijn onderzoek heeft geleid tot 8 patenten, die aan de basis stonden van de oprichting van 3 kleine biotech bedrijven. Rob Henning heeft nooit een functie bekleedt in deze bedrijven, noch heeft hij aandelen.

Ella Weggen

Ella Weggen werkt voor stichting Wemos op het programma Medicines That Matter. Ze lobbyt voor eerlijke toegang tot betaalbare medicijnen en wil de bewustwording over hoge medicijnprijzen en de toegevoegde therapeutische waarde van nieuwe medicijnen vergroten onder Nederlandse en Europese politici en beleidsmakers. Daarnaast pleit Ella voor voorwaarden aan publieke investeringen in medicijnen en maatschappelijke verantwoord licentiëren,. Ella heeft ruime ervaring met beleidsbeïnvloeding op het gebied van mondiale gezondheid in Nederland, bij de Europese Unie en de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze heeft stage gelopen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en werkte op de afdeling Politieke Zaken van Amnesty International Nederland. Ze weet hoe de politiek werkt omdat ze voor haar baan bij Wemos vier jaar in het Europees Parlement in Brussel heeft gewerkt. Ella studeerde politicologie en Public International Law in Amsterdam.

Sophie Bloemen

Sophie Bloemen is Director and co- founder of Commons Network, a think tank and civil society initiative based in Amsterdam, Brussels and Spain. She writes and speaks on social-ecological transitions, the commons and new narratives for Europe.  She has over 10 years of experience working in medicines policy and has worked as an advocate and public interest consultant on policy issues like health, trade, innovation and R&D. She  is engaged in a number of projects and political processes that explore new, creative institutions, collaborative models and bringing the commons perspective to policy. Sophie helped kick-start several civil society networks and coalitions such as the European Alliance on Affordable Medicines and R&D and the European Commons Assembly. Sophie has a background in Philosophy and Political Economy.

Robin Kok

Robin Kok is 27 jaar, ronde vorig jaar haar master arbeids- en organisatiepsychologie af en werkt sindsdien bij AWVN aan een inclusieve arbeidsmarkt. Ze is geboren met taaislijmziekte, een progressieve longaandoening met (tot voor kort) een gemiddelde levensverwachting van 40 jaar. Sinds anderhalf jaar zijn er nieuwe medicijnen beschikbaar die haar leven enorm verbeteren. In oktober 2017 mislukte de onderhandeling tussen (destijds) minister Schippers en de farmaceut van die medicijnen voor de tweede keer. Robin schreef een brief aan de farmaceut. Ze had begrip voor de regering die besloot het medicijn niet te vergoeden.  “U zult begrijpen: ik wil dolgraag vandaag met de kuur beginnen en de effecten van Orkambi zelf meemaken. Maar Orkambi kost 170.000 euro per persoon, per jaar. Dat is veel geld en maatschappelijk alleen acceptabel als u helder kunt weergeven waarom het medicijn zo duur is.” Uiteindelijk gunt zij iedereen met een chronische aandoening de medicijnen om hun leven dragelijker te maken. Dat betekent ook dat we als maatschappij de kosten van al die middelen moeten kunnen blijven dragen

Annemiek Verkamman

Annemiek Verkamman is directeur van HollandBIO, de belangenvereniging van de Nederlandse biotech sector. Samen met onze leden werken we aan een toekomstideaal: een maatschappij waarin biotechnologie maximaal bijdraagt aan gezondheid, duurzaamheid en economische groei. Om ervoor te zorgen dat biotech innovaties snel en breed beschikbaar zijn, gaat HollandBIO obstakels te lijf die de ambities van de biotech koplopers in de weg staan. We gaan voor vooruitgang, ook wanneer we de status quo ter discussie moeten stellen. HollandBIO vertegenwoordigt en verbindt meer dan 180 life sciences bedrijven in Nederland en groeit nog steeds. Annemiek is van huis uit scheikundige en econoom en al meer dan 20 jaar actief in de life sciences. Ze heeft ervaring opgedaan met productontwikkeling en het opstellen en uitvoeren van innovatiebeleid. Annemiek heeft als directeur van BioFarmind aan de wieg gestaan van de oprichting van HollandBIO en is bestuurslid van EuropaBIO en de KNCV.

Pia Dijkstra (D66)

Pia Dijkstra is geboren in Franeker op 9 december 1954 en woont in Utrecht. Zij is bijna 9 jaar actief in de Tweede Kamer. Hiervoor heeft zij jarenlang het NOS-achtuurjournaal gepresenteerd en werkte daarvoor als presentatrice voor de AVRO. Binnen D66 probeert zij ervoor te zorgen dat zij erin slagen de hervormingsagenda op het gebied van de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs, de gezondheidszorg en duurzaamheid uitvoeren.

Arnout Hoekstra (SP)

Arnout Hoekstra (1984) was acht jaar wethouder in de gemeente Vlaardingen. Hij was daar verantwoordelijk voor onder andere financiën, wonen, sport en cultuur. Daarvoor was hij fractievoorzitter in de gemeenteraad en werkte hij als fractiemedewerker in de Tweede Kamer.

René van Duuren

René van Duuren is bij Zorgverzekeraars Nederland verantwoordelijk voor het Programma Dure Geneesmiddelen. Binnen dit programma wordt een aantal activiteiten uitgevoerd om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen op de langere termijn te borgen. Speerpunten hierbij zijn het bevorderen van gepast gebruik en het beïnvloeden van de prijs van geneesmiddelen. Dit laatste krijgt onder meer vorm door de gezamenlijke inkoop van dure geneesmiddelen in samenwerking met de (academische) ziekenhuizen.