Mein Kampf

GEVAARLIJK PAMFLET OF ZINVOLLE WAARSCHUWING?

Mein Kampf

Lange tijd was het verboden, maar sinds 2016 zijn de rechten op het drukken en verspreiden van Mein Kampf vrijgegeven. Naar aanleiding van de verschijning van de wetenschappelijk verantwoorde vertaling van Mijn Strijd, die nu bij uitgeverij Prometheus verschijnt, onderzoeken we of  met de uitgave Hitlers pamflet het risico van politiek opruiing op de loer ligt, of dat dit juist een zinvolle waarschuwing is in tijden van polarisatie, populisme, groeiend antisemitisme en xenofobie.

Wat staat er eigenlijk in dit omstreden boek, dat zijn lange schaduw wierp over de twintigste eeuw? Waarom is het belangrijk om inhoudelijk kennis te nemen van het boek dat ooit miljoenen Europeanen aansprak en vervolgens de bron werd van miljoenen doden? De eerste decennia na de oorlog verbood de politiek en de publieke opinie dit gevaarlijke, lijvige pamflet van Hitler; nu ligt er een – weliswaar wetenschappelijk verantwoorde – vertaling in de schappen van elke boekhandel en rest de vraag: Wat was de aantrekkingskracht van het nationaalsocialisme? Zou dit extremistische gedachtegoed vandaag de dag nog zoveel mensen kunnen aanspreken? En wat is dan ons antwoord hierop?

Tijdens deze avond gaan deskundigen van velerlei pluimage met elkaar in gesprek over de vragen: Waarom nu deze uitgave? Wat staat er precies in het boek? Is het een politiek pamflet of een historisch document? Is Mijn Strijd nog steeds gevaarlijk? Wat betekent het voor ons publiek debat en voor toekomstige generaties dat deze uitgave nu beschikbaar is?

Met medewerking van

–          Frank van Vree, directeur van het NIOD

–          Emile Schrijver, directeur van het Joods Historisch Museum, het Joods Culturele Kwartier en het Holocaust Museum en bijzonder hoogleraar  Geschiedenis van het joodse boek aan de Universiteit van Amsterdam.

–          Mai Spijkers, Uitgever van Mijn Strijd, directeur en eigenaar van uitgeverij Prometheus

–          Willem Melching, historicus, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, die deze vertaling van Mijn strijd alle hoofdstukken heeft voorzien van een inleiding die de denkbeelden in een historische context plaatst.

–          Ewoud Kieft, historicus, auteur van o.a. Het verboden boek, Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme en Oorlogsenthousiasme.

–          Tamarah Benima, journalist, columnist en rabbijn

–          Laurien Vastenhout, historica, verbonden aan Holocaust- en Genocidestudies. Ze werkte voor Stichting 4 en 5 mei en het Joods Historisch Museum.

–          Frits Boterman, Emeritus hoogleraar moderne Duitse geschiedenis (UvA), auteur van             Moderne geschiedenis van Duitsland en Cultuur als macht.

–          Ester Naomi Perquin, Dichter des Vaderlands

–          De avond staat onder leiding van Elma Drayer, columnist van de Volkskrant

De avond is tot stand gekomen in samenwerking met uitgeverij Prometheus.

 

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement: