It’s the Food, my Friend! #2

Over de impact van de hoge grondprijzen

It’s the Food, my Friend! #2

Bij het herontwerpen van Nederland speelt de grondmarkt een cruciale rol. Dat gaat niet goed: grond wordt steeds duurder en steeds meer grondeigenaren gaan voor winst op korte termijn, ten koste van duurzaamheid. Er zijn verschuivingen van extensief naar intensief grondgebruik, van voedselgewassen en grasland naar siergewassen zoals bloembollen en van langlopende naar kortlopende pacht, wat ten koste gaat van de bodemvruchtbaarheid, het landschap en de biodiversiteit. Ook wordt steeds meer grond gebruikt voor biomassa en zonneparken, wat de grondprijs nog verder opdrijft.

Wat zijn de oorzaken van de hoge prijzen? Wat kunnen we er aan doen? Hoe komen we tot duurzaam grondgebruik? Wat is de rol van rijk en provincies? Hoe beperken we de schade voor de biodiversiteit? En hoe zorgen we dat er straks nog voldoende boeren zijn?

Krijn Poppe

Moderator Felix Rottenberg gaat in gesprek met Krijn Poppe, Wageningen UR over de impact van de grondmarkt op voedselproductie, bodemkwaliteit en biodiversiteit. Met daarop reacties van Harry Smit, Rabobank en Marije Klever, boerin uit Agrarische Jongeren Kontact.

 

 

Louise Vet

 

We gaan ook in gesprek met prof. Louise Vet, Nederlands Instituut voor Ecologie, trekker Deltaplan Biodiversiteitsherstel en nr 1 in Trouw’s Duurzame Top-100, over Bodemkwaliteit, biodiversiteit en de grondmarkt. En Kees van Biert, Stichting Grondbeheer, over anders omgaan met de grondmarkt.

 

 

Bekijk ook de andere edities in deze serie:

Editie #1
Maandag 11 februari 2019: Meebewegen met klimaatverandering, bodemdaling en water

Editie #2
Maandag 18 maart 2019: 
De grondmarkt frustreert duurzame voedselproductie; hoe creëren we ruimte voor biodiversiteit en jonge boeren?

Editie #3
Maandag 8 april 2019: 
Voedselzekerheid en het bevolkingsvraagstuk

Editie #4
Maandag 6 mei 2019:
 Een nieuwe voedselcultuur: ‘vegan’ en ‘leefstijlgeneeskunde’ en hun invloed op ons voedsel(land)schap

Organisatie: Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Bert van Ruitenbeek, Bureau Ecominds i.s.m. de Rode Hoed

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

Over It's the Food, my Friend! 10e jaargang

Ruimte voor mens, natuur en landbouw in een veranderend klimaat

Nederland op de tekentafel

Het Nederlandse landschap staat aan de vooravond van grote veranderingen. We moeten ons aanpassen aan de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering, Maar we moeten tegelijk onze leefstijl en ons voedselpatroon aanpassen om de CO2 uitstoot te reduceren. We staan voor de immense opgave om ons land en ons voedselsysteem opnieuw te ontwerpen. Dat is ook een sociaal en ethisch vraagstuk.

En dat geldt ook op wereldschaal, waar een nog steeds groeiende bevolking verzeild raakt in een ratrace om landbouwgronden en grondstoffen. Moeten we daarom niet weer serieus gaan denken aan actieve bevolkingspolitiek?

In deze 10e debatserie in de Rode Hoed gaan we op zoek naar de oorzaken van de problemen en kijken wat we er aan kunnen doen. Hoe kunnen we de relatie tussen mens en planeet herstellen? Wat zijn onze handelingsperspectieven, van boer tot burger?

Een serie inzoomend vanuit het water naar het land, de bevolking, en tenslotte de politiek en ons eigen menselijk handelen.

Voelt u zich betrokken bij de toekomst van ons voedsel en ons agrarisch landschap? Deze serie biedt u nieuwe kennis, inspirerende vergezichten, ontmoetingen en dialoog. Doe en denk mee hoe we ons voedselsysteem toekomstbestendig kunnen maken.

De debatten zijn bedoeld voor geïnteresseerde burgers, agrariërs, studenten en professionals.