It’s The Food, My Friend!

#1 | Naar een klimaatneutrale landbouw in 2050

It’s The Food, My Friend!

Aanpassingen in verband met het coronavirus:

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan volgen elkaar in hoog tempo op. Op dit moment zoeken we naar de beste mogelijkheden om hier mee om te gaan. Voor nu alvast het volgende:

Het It’s the Food, My Friend! programma voor dinsdag 12 mei blijft staan in een nog nader te bepalen interactieve online vorm, dus zonder publiek op locatie.

Het It’s the Food, My Friend! programma voor 15 april verschuift naar dinsdag 9 juni. Meer informatie over het plaatsvinden van deze avond op locatie of online wordt nog gecommuniceerd.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om kaarten te bestellen voor deze twee avonden, maar we raden wel aan om 12 mei en 9 juni alvast in de agenda te noteren.

Ook inhoudelijk gaan we de programma’s aanpassen aan de actualiteit. De coronacrisis heeft immers ook met ons voedselsysteem van doen. We vragen sprekers en panelleden om verbindingen te leggen met de uitdagingen waar ons voedselsysteem nu al voor staat in verband van voedselzekerheid, klimaat en volksgezondheid. In hoeverre is bijvoorbeeld een sterkere regionalisering van onze voedselproductie aan de orde? Wordt een verschuiving van dierlijk naar plantaardig voedsel extra urgent?

Juist nu is het belangrijk te reflecteren op de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Uw betrokkenheid hierbij is heel belangrijk. Daarom zullen we als het een livestream / online programma wordt ook zoeken naar mogelijkheden voor interactie met de kijkers.

——————————————————————————————-

Hier onder de oorspronkelijke aankondiging van het geannuleerde programma op 15 april.

——————————————————————————————-

Op weg naar een fossielvrij en gezond voedselsysteem

 

We leven in tijden van ‘fake news’, polarisatie en doortikkende ecologische tijdbommen.

De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis en de snel veranderende internationale verhoudingen dwingen ons tot actie en een integrale benadering voor een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. De Green Deal van de Europese Commissie mikt op een klimaatneutraal continent in 2050, en elke winst op dit tijdschema kan helpen.

Deze doelen moet worden bereikt in tijden waarin de democratie hapert, de kloof tussen arm en rijk groeit en het vertrouwen in de wetenschap slinkt. Waar komt de kracht voor vernieuwing vandaan? Uit de Green Deal of juist meer van onderop?

De centrale vraag: Wat hebben de aarde, de mensheid en de boeren nodig voor een leefbare toekomst?. Vanuit die vraag gaan we in een tweeluik de hoofdthema’s rond landbouw en voeding langs. Met als leidraad gezondheid van bodem, gewassen, dier en mens.

#1 | Naar een klimaatneutrale landbouw in 2050

Tijdens de eerste avond van het tweeluik It’s The Food, My Friend! 2020 maken we de tussenbalans op. We hebben nog maximaal dertig jaar voor een transitie naar een fossielvrij landbouw- en voedselsysteem. Een enorme opgave. Maar de landbouw kan helpen dit doel te realiseren.

Wat zijn de milieudoelen voor de landbouw en hoe ver zijn we? Wat is de stand van ons land wat betreft klimaat, stikstof, bodemdaling en biodiversiteit? Hoe ziet een klimaatneutrale landbouw eruit? En wat hebben boeren hiervoor nodig van burgers, bedrijven, banken en overheden?

 

Moderator

Felix Rottenberg

Organisatie

Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds

Mediapartner

foodlog.nl

Partners

Slow Food Youth Network (SFYN)

Transitiecoalitie Voedsel


It’s The Food, My Friend!
Normale prijs: €13
CJP, studenten- of stadspas: €8

Inclusief een gratis kopje koffie of thee voorafgaand aan het programma

Deel dit evenement:

Sprekers

Prof. Rogier Schulte

Prof. Rogier Schulte (WUR) gaat een overzicht geven van hoopgevende initiatieven.

Frederike Praasterink

Frederike Praasterink is lector Future Food Systems bij HAS Den Bosch

Mellany Klompe

Mellany Klompe is bestuurslid van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard. Dit collectief is verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard.

Dirk Duijzer

Dirk Duijzer is werkzaam bij de Rabobank en Topsector Agro&Food.

Kaartje kopen