On Intersectionality

with Prof. Kimberlé Crenshaw

On Intersectionality

This program will be English spoken. Nederlandse programmatekst onderaan. 

Prof. Kimberlé Crenshaw is known for introducing the term ‘intersectionality’. She is a leading civil rights activist and professor at Columbia Law School and the UCLA School of Law. Crenshaw is a big name in the legal world and a leading figure for all intersectional feminists and activists. During this evening she will be interviewed in-depth and talk about her groundbreaking and globally influential work on intersectionality and where her research is heading. 

This evening, we celebrate Professor Crenshaw’s work. Besides the interview, the program contains renowned Dutch experts sharing what Crenshaw’s work has meant for their practice.

Professor Gloria Wekker will introduce the evening with a brief historical overview of Crenshaw’s work and the term intersectionality. In an in-depth interview with moderator Aldith Hunkar, Crenshaw will speak about her groundbreaking and influential thinking on intersectionality. Nawal Mustafa will read one of her columns on what it meant for her as an Islamic activist and lawyer. Finally, we will have a panel discussion, led by Aldith Hunkar, in which Crenshaw talks to experts Domenica Ghidei, Gloria Wekker, and Nani Jansen Reventlow.

About Crenshaw

As a lawyer, Crenshaw found that law and legislation do stand up for minorities from the point of view of race or sex – but always from a one-sided perspective. In her article Demarginalizing the Intersection of Race and Sex, she uses a court case to describe how black women have fewer privileges within the law than white women or black and white men.

Crenshaw described this with the term intersectionality. Intersectionality is the theory that the institutional effect of prejudices and old patterns around our social identities intersect and reinforce each other. Crenshaw calls for a radical revision of the concept of diversity: not one-dimensional, but overlapping identities (gender & race & sexuality & religion & nationality etc) are decisive for the way in which discrimination takes place in our society. The theory shows that one-dimensional non-discrimination policy and law is bad for women with different overlapping social identities, because in practice it makes a lot of difference whether you are a white heterosexual woman or a black lesbian woman.

Crenshaw is in the Netherlands at the invitation of Bureau Clara Wichmann. This event was made possible with the help of Mama Cash.

Crenshaw’s Ted Talk:

Dit programma is in het Engels

Prof. Kimberlé Crenshaw is de bedenker van de term ‘intersectionality’, vooraanstaand burgerrechten-activist en hoogleraar Rechten aan Columbia Law School en University of Californië. Zij is een grootheid binnen de juridische wereld en een held voor alle intersectionele feministen en activisten. In een diepte interview zal Crenshaw spreken over haar baanbrekend en wereldwijd invloedrijke werk over intersectionaliteit. 

Deze avond vieren we prof. Crenshaw’s werk. Naast een interview met haar zullen vooraanstaande Nederlandse experts vertellen wat haar levenswerk voor hen heeft betekend.

Professor Gloria Wekker zal de avond inleiden met een kort historisch overzicht van het werk van Crenshaw. In een diepte-interview met moderator Aldith Hunkar zal Crenshaw deze avond zelf spreken over haar baanbrekend en wereldwijd invloedrijke gedachtegoed over intersectionaliteit. Nawal Mustafa zal in een column spreken over wat het voor haar heeft betekent als islamitische activist en jurist. Hierna is er een panelgesprek waar Crenshaw onder begeleiding van Aldith Hunkar in gesprek gaat met experts Domenica Ghidei, Gloria Wekker en Nani Jansen Reventlow.

Over Crenshaw

Als advocaat ondervond Crenshaw dat het recht en wetgeving wel opkomt voor minderheden vanuit het oogpunt van ras of sekse – maar altijd vanuit een eenzijdig perspectief. In haar artikel Demarginalizing the Intersection of Race and Sex beschrijft zij aan de hand van een rechtszaak hoe zwarte vrouwen ook binnen het recht over minder privileges beschikken dan witte vrouwen, of zwarte en witte mannen.

Crenshaw beschreef dit met de term intersectionaliteit. Intersectionaliteit is de theorie dat de institutionele doorwerking van vooroordelen en oude patronen rondom onze sociale identiteiten elkaar juist kruisen en versterken. Crenshaw roept op om het concept van diversiteit radicaal te herzien: niet één-dimensionale, maar overlappende identiteiten (gender & ras & seksualiteit & religie & nationaliteit etc) zijn doorslaggevend voor de manier waarop discriminatie in onze samenleving plaatsvindt. De theorie laat zien dat één-dimensionaal non-discriminatie beleid en recht slecht uitpakt voor vrouwen met verschillende overlappende sociale identiteiten, omdat het in de praktijk veel uitmaakt of je een witte heterosexuele vrouw of een zwarte lesbische vrouw bent.

Crenshaw is in Nederland op uitnodiging van Bureau Clara Wichmann. Dit event wordt mede mogelijk gemaakt door Mama Cash.

Dit programma is uitverkocht

Helaas zijn de tickets voor dit programma uitverkocht.

Deel dit evenement:

Aldith Hunkar

Aldith Hunkar is presentator en journalist. Ze werkte vijftien jaar lang als presentator en verslaggever voor het NOS-en Jeugdjournaal. Sinds 2007 heeft ze haar eigen bedrijf in film, fotografie en audiovisuele producties. Daarnaast is ze faculty member bij de Speakers Academy en modereert ze debatten, evenementen en conferenties.

Foto: Walter Kallenbach

 

 

 

 

Gloria Wekker

Emeritis hoogleraar Gender Studies Gloria Wekker staat bekend om haar werk over racisme in Nederland en intersectioneel denken in het feminisme. Onlangs kreeg zij de Joke Smit prijs uitgereikt vanwege haar langdurige strijd voor de verbetering van de positie van zwarte vrouwen in Nederland. Wekker zal vanuit haar achtergrond als cultureel antropoloog dieper ingaan over de stand van zaken van intersectionaliteit in Nederland.

Foto: Guus Dubbelman

Nawal Mustafa

Nawal Mustafa is onderzoeker op de Vrije Universiteit, strategisch juridisch adviseur bij Bureau Clara Wichmann en mede-oprichter van S.P.E.A.K, een collectief tegen racisme, islamafobie en gender ongelijkheid. Zij zal ingaan hoe zij als activist en jurist dagelijks strijdt voor intersectionaliteit en hoe het is om jezelf in een ruimte te begeven dat wordt gezien als onverenigbare identiteiten

Domenica Ghidei

Domenica Ghidei is lid van van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) en was jarenlang verbonden geweest aan het College van de Rechten van de Mens. In deze hoedanigheid zet zij zich al jaren in voor gelijkheid ongeacht gender, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele voorkeur, levensovertuiging, klasse, of eventuele beperkingen.

Foto: Eelkje Colmjon

Nani Jansen Reventlow

Nani Jansen Reventlow is de oprichter en directeur van het Digital Freedom Fund. Ze is mensenrechten advocaat en strijdt wereldwijd, onder andere bij het Europese Hof voor de rechten van de mens, het Inter-Amerikaanse Hof voor Mensenrechten; bij het Mensenrechten Comité van de VN en bij verschillende Afrikaanse regionale hoven voor digitale rechten en vrije meningsuiting. Ze is als onderzoeker en docent verbonden aan Columbia Law School en het Berkman Klein Center for Internet & Society aan Harvard University.

Foto: Tetsuro Miyazaki