On Intersectionality

with Prof. Kimberlé Crenshaw

On Intersectionality

This program will be English spoken. Nederlandse programmatekst onderaan. 

Prof. Kimberlé Crenshaw is known for introducing the term ‘intersectionality’. She is a leading civil rights activist and professor at Columbia Law School and the UCLA School of Law. Crenshaw is a big name in the legal world and a leading figure for all intersectional feminists and activists. During this evening she will be interviewed in-depth and talk about her groundbreaking and globally influential work on intersectionality and where her research is heading. 

Crenshaw is in the Netherlands at the invitation of Bureau Clara Wichmann. On the 11th of  June in Rode Hoed, she will be interviewed by Aldith Hunkar and open to questions from the audience. In addition, Dutch activists will explain what Crenshaw’s legacy means to them and how they deal with the themes in their daily work.

About Crenshaw

As a lawyer, Crenshaw found that law and legislation do stand up for minorities from the point of view of race or sex – but always from a one-sided perspective. In her article Demarginalizing the Intersection of Race and Sex, she uses a court case to describe how black women have fewer privileges within the law than white women or black and white men.

Crenshaw described this with the term intersectionality. Intersectionality is the theory that the institutional effect of prejudices and old patterns around our social identities intersect and reinforce each other. Crenshaw calls for a radical revision of the concept of diversity: not one-dimensional, but overlapping identities (gender & race & sexuality & religion & nationality etc) are decisive for the way in which discrimination takes place in our society. The theory shows that one-dimensional non-discrimination policy and law is bad for women with different overlapping social identities, because in practice it makes a lot of difference whether you are a white heterosexual woman or a black lesbian woman.

Crenshaw’s Ted Talk:

Dit programma is in het Engels

Prof. Kimberlé Crenshaw is de bedenker van de term ‘intersectionality’, vooraanstaand burgerrechten-activist en hoogleraar Rechten aan Columbia Law School en University of Californië. Zij is een grootheid binnen de juridische wereld en een held voor alle intersectionele feministen en activisten. In een diepte interview zal Crenshaw spreken over haar baanbrekend en wereldwijd invloedrijke werk over intersectionaliteit. 

Crenshaw is in Nederland op uitnodiging van Bureau Clara Wichmann. Op 11 juni spreekt zij in de Rode Hoed over haar werk en gaat in gesprek met Aldith Hunkar én publiek. Daarnaast zullen Nederlandse activisten vertellen wat het werkt van Crenshaw voor hen betekent en hoe zij er in hun werk mee te maken hebben.

Over Crenshaw

Als advocaat ondervond Crenshaw dat het recht en wetgeving wel opkomt voor minderheden vanuit het oogpunt van ras of sekse – maar altijd vanuit een eenzijdig perspectief. In haar artikel Demarginalizing the Intersection of Race and Sex beschrijft zij aan de hand van een rechtszaak hoe zwarte vrouwen ook binnen het recht over minder privileges beschikken dan witte vrouwen, of zwarte en witte mannen.

Crenshaw beschreef dit met de term intersectionaliteit. Intersectionaliteit is de theorie dat de institutionele doorwerking van vooroordelen en oude patronen rondom onze sociale identiteiten elkaar juist kruisen en versterken. Crenshaw roept op om het concept van diversiteit radicaal te herzien: niet één-dimensionale, maar overlappende identiteiten (gender & ras & seksualiteit & religie & nationaliteit etc) zijn doorslaggevend voor de manier waarop discriminatie in onze samenleving plaatsvindt. De theorie laat zien dat één-dimensionaal non-discriminatie beleid en recht slecht uitpakt voor vrouwen met verschillende overlappende sociale identiteiten, omdat het in de praktijk veel uitmaakt of je een witte heterosexuele vrouw of een zwarte lesbische vrouw bent.

 

Dit programma is uitverkocht
Kijk op Ticketswap.nl voor kaartjes of meld je op de dag zelf aan voor de wachtlijst .
Deel dit evenement: