Speech Police: Who owns the internet?

With David Kaye (UN Special Rapporteur)

Speech Police: Who owns the internet?

Please find the audio recording of this program below:

Dit is een Engelstalig programma. Voor de Nederlandse programmatekst, zie onderaan.

The Internet was originally designed to be a ‘free speech paradise’, but it has also been used to incite violence, spread lies, and promote hate. Take for instance the Christ Church attack or the Brazilian elections: in both cases and in many more, the social media platforms have been of great influence and a major part of most significant public debates. The platforms –Facebook, YouTube and Twitter– have made their own rules so far, but countries around the world are now taking action to regulate them.

Who should decide whether content should be removed from platforms, or which users should be kicked off? Should the giant social media platforms police the content themselves, as is the norm in the U.S., or should governments and international organizations regulate the Internet, as many are demanding in Europe? How do we keep from helping authoritarian regimes to censor all criticisms of themselves?

Especially for this event we prolong the end of our season, and glady welcome David Kaye to the Netherlands, United Nations’ Special Rapporteur.

ABOUT DAVID KAYE

David Kaye, United Nations’ Special Rapporteur on the promotion and protection of the rights to freedom of opinion and expression, will kick-off our special event in which we address the global struggle to govern the internet. David has been at the centre of the discussions regarding these issues for years. He has been a part of closed-door meetings with companies, governments, activists, journalists and others. In his new book Speech Police, he takes the readers behind the scenes, from Facebook’s ‘mini-legislative’ meetings to the European Commission’s closed-door negotiations.

Together with Marietje Schaake, Dutch politician and Member of the European Parliament since 2009, and Marleen Stikker, founder of Waag, centre for research of creative technology and social innovation, he will discuss the social media platforms and how we can start to cope with the complicated problems they present.

This evening’s moderator is Daan Roovers, Thinker Laureate of the Netherlands. She is a philosopher and teacher (University of Amsterdam), programme maker and speaker (Rode Hoed, Human Broadcast), trainer and writer. This year she published her essay Making People; Upbringing in an uncertain era with Prometheus Publishers.

Nederlandse programmatekst

Het internet ontstond oorspronkelijk als een soort ‘paradijs’ voor vrije meningsuiting, maar is ondertussen gebruikt om geweld aan te moedigen, leugens te verspreiden en haat te bevorderen. Neem bijvoorbeeld de Christ Church-aanval of de Braziliaanse verkiezingen: in beide gevallen hebben de platforms voor sociale media grote invloed gehad en waren de plek voor het belangrijkste deel van de publieke debatten. De platforms – Facebook, YouTube en Twitter – hebben tot nu toe hun eigen regels gemaakt, maar landen over de hele wereld ondernemen nu actie om ze te reguleren.

Wie moet beslissen of de inhoud van online-platforms moet worden verwijderd of welke gebruikers moeten worden weerhouden? Moeten de gigantische sociale mediaplatforms de inhoud zelf controleren, zoals de norm in de VS is, of moeten regeringen en internationale organisaties het internet gaan reguleren, zoals velen dat in Europa eisen? Hoe kunnen we autoritaire regimes tegengaan die alle kritiek op zichzelf te censureren?

Speciaal voor deze avond stellen we onze zomerstop nog een avondje uit en verwelkomen we David Kaye in Nederland, speciale rapporteur van de Verenigde Naties.

OVER DAVID KAYE

David Kaye, speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de bevordering en bescherming van de rechten op vrijheid van mening en meningsuiting, zal ons begeleiden in het gesprek waarin we de wereldwijde strijd voor een democratisch internet zullen aanpakken. David staat al jaren centraal in de discussies over deze kwesties: hij heeft deelgenomen aan vergaderingen achter gesloten deuren met bedrijven, regeringen, activisten, journalisten en anderen. In zijn nieuwe boek Speech Police neemt hij de lezers mee achter de schermen, van de ‘mini-wetgevende’ vergaderingen van Facebook tot de onderhandelingen met gesloten deuren van de Europese Commissie.

Samen met Marietje Schaake, Nederlands politicus en Europarlementariër sinds 2009, en Marleen Stikker, oprichter van Waag, centrum voor onderzoek naar creatieve technologie en sociale innovatie, zal hij de sociale mediaplatforms bespreken en bespreken hoe we moeten omgaan met de ingewikkelde problemen die ze opleveren, in een poging om het internet weer van ons, de burgers, te maken.

Moderator van de avond is Daan Roovers, Denker des Vaderlands. Zij is filosoof en docent (Universiteit van Amsterdam), programmamaker en spreker (Rode Hoed, omroep Human), trainer en schrijver. Dit jaar verscheen haar essay Mensen maken; Opvoeden in een tijd waarin niets meer zeker is bij Uitgeverij Prometheus.

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

Speakers

David Kaye

David Kaye has been appointed UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression in August 2014. Mr Kaye is a clinical professor of law at the University of California, Irvine, School of Law. He teaches international human rights law and international humanitarian law and directs a clinic in international justice. He has collaborated with local and national governments, major international NGOs as well as those at the grassroots, international organizations, and academic institutions around the world.

Marietje Schaake

Maria Renske “Marietje” Schaake is a Dutch politician who served as Member of the European Parliament from the Netherlands between 2009 and 2019. She is a member of Democrats 66, part of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party.

Marleen Stikker

Marleen Stikker is the founder of Waag. Marleen Stikker (1962) is also the founder of ‘De Digitale Stad’ (The Digital City) in 1993, the first virtual community introducing free public access to the Internet in Amsterdam. She leads Waag, a social enterprise that consists of a research institute for creative technologies and social innovation and Waag Products, that launched companies like Fairphone, the first fair smartphone in the world.

Daan Roovers

Daan Roovers is the moderator of this evening. She is Thinker Laureate of the Netherlands, philosopher and teacher (University of Amsterdam), programme maker and speaker (Rode Hoed, Human Broadcast), trainer and writer. This year she published her essay Making People; Upbringing in an uncertain era with Prometheus Publishers.