Syriërs in de polder

#2 De kans op terugkeer

Syriërs in de polder

(English below)

Het is dit najaar vijf jaar geleden dat Nederland te maken kreeg met onverwachte grote aantallen Syrische vluchtelingen. De groep is inmiddels gegroeid naar bijna 91.000 (2018). Ondertussen verkeert de oorlog in Syrië in een nieuwe fase en gaan sommige vluchtelingen in de regio terug.

Met de serie Syriërs in de polder blikt de Rode Hoed terug op vijf jaar opvang van Syrische vluchtelingen in Nederland. We bekijken hoe het staat met de integratie van deze groep, de mogelijkheden voor een veilige terugkeer en de wederopbouw van hun land van herkomst.

#2 De kans op terugkeer

De Syrische president Assad heeft na een lange strijd grote delen van Syrië onder controle, waarmee een einde lijkt te komen aan de lange oorlog in het land. Steeds vaker klinkt de vraag of en wanneer de 6 miljoen Syrische vluchtelingen terug moeten keren naar hun land van herkomst. De buurlanden die miljoenen vluchtelingen hebben opgevangen maken serieus werk van terugkeer. Michel Aoun, de Libanese president, vindt het hoog tijd dat Syrische vluchtelingen teruggaan naar hun thuisland. Vergelijkbare geluiden komen uit Jordanië en Turkije.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in juli het lang verwachte ambtsbericht over de veiligheidssituatie in Syrië gepubliceerd. In het document wordt vastgesteld dat de Syrische autoriteiten op systematische wijze mensenrechten schenden. Het betreft hier onder andere willekeurige en onwettige arrestaties en detenties, buitengerechtelijke executies, martelingen, seksueel geweld en massale verdwijningen van personen, aldus het ambtsbericht.

We spreken deze avond met Luke Korlaar (protection officer van UNHCR), Saskia Baas (Danish Refugee Council), Nour Fattouh (directeur Syrische Vrouwen In Nederland) en Mohammed Alhammadi (humanitair hulpverlener) over welke gevolgen het nieuwe ambtsbericht heeft op de toekomst van Syrische vluchtelingen in Nederland. Tevens praten we over het perspectief op een veilige terugkeer van vluchtelingen in de buurlanden van Syrië.

Een muzikaal intermezzo wordt verzorgd door de bekende Syrische zanger Nidal!

Delen van dit programma kunnen Engels gesproken zijn.

Bekijk hier de hele serie

De foto van het landschap dat in het programmabeeld is gebruikt is gemaakt door delayed gratification on Flickr.
De landschapsmarker is toegevoegd en geen onderdeel van de oorspronkelijke foto.


(English text)

This fall, it will have been five years since the Netherlands received unexpected numbers of Syrian refugees. The group has grown to almost 91.000 (2018). In the meantime, the Syrian war has entered a new phase and some refugees in the region have been returning to Syria. 

With the series Syriërs in de polder, Rode Hoed looks back at five years of hosting Syrian refugees in the Netherlands. We discuss the state of integration of the groups, the possibilities for a safe return and the reconstruction of their country.

#2 The chance of return

After a long war, Syrian President Assad has large parts of Syria under his control, with which the war in the country seems to be coming to an end. The question now arises if and when the 6 million Syrian refugees must return to their country of origin. The neighbouring countries, that have taken in millions of refugees, are pushing this process. Michel Aoun, the Lebanese president, has said it is time for Syrian refugees to return to their homeland. Similar statements have come from Jordan and Turkey.

In July, the Ministry of Foreign Affairs in The Netherlands published the long-awaited official report on the security situation in Syria. The document concluded that the Syrian government systematically violated human rights. These include arbitrary and unlawful arrests and detentions, extrajudicial executions, torture, sexual violence and massive disappearances of persons.

This evening, we are talking with Luke Korlaar (protection officer of UNHCR), Saskia Baas (Danish Refugee Council), Nour Fattouh (managing director of Syrische Vrouwen In Nederland) and Mohammed Alhammadi (humanitarian aid worker) about the consequences of this state report for the future of Syrians in the Netherlands. In addition, we will talk about the perspectives of safe return from Syria’s neighbouring countries.

There will be a musical intermezzo by famous Syrian singer Nidal!

PLEASE NOTE: only parts of this evening will be in English, most of it is Dutch-spoken

Check the whole series here.

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

Luke Korlaar

Luke Korlaar is al ruim 14 jaar werkzaam bij UNHCR als Protection Officer, in onder andere Bosnië & Herzegovina, Syrië, Tunesië, Libanon. In het Midden-Oosten legde hij zich voornamelijk toe op hervestiging van vluchtelingen naar derde landen, waaronder Nederland. De laatste 5 jaar zet hij zich in voor verbetering van het asiel en vluchtelingenbeleid in Nederland

Saskia Baas

Saskia Baas werkt voor de Danish Refugee Council in Amman, Jordanië. Daar is zij hoofd van het onderzoeksprogramma over gedwongen verplaatsing en vluchtelingenrechten in het Midden-Oosten.

Mohammed Alhammadi

 

Mohammed Alhammadi is humanitair hulpverlener met ervaring op het gebied van volksgezondheid, bescherming, belangenbehartiging en communicatie