Syriërs in de polder

#2 De kans op terugkeer

Syriërs in de polder

English below

Het is dit najaar vijf jaar geleden dat Nederland te maken kreeg met onverwachte grote aantallen Syrische vluchtelingen. De groep is inmiddels gegroeid naar bijna 91.000 (2018). Ondertussen verkeert de oorlog in Syrië in een nieuwe fase en gaan sommige vluchtelingen in de regio terug.

Met de serie Syriërs in de polder blikt de Rode Hoed terug op vijf jaar opvang van Syrische vluchtelingen in Nederland. We bekijken hoe het staat met de integratie van deze groep, de mogelijkheden voor een veilige terugkeer en de wederopbouw van hun land van herkomst.

#2 De kans op terugkeer

De Syrische president Assad heeft na een lange strijd grote delen van Syrië onder controle, waarmee een einde lijkt te komen aan de lange oorlog in het land. Steeds vaker klinkt de vraag of en wanneer de 6 miljoen Syrische vluchtelingen terug moeten keren naar hun land van herkomst. De buurlanden die miljoenen vluchtelingen hebben opgevangen maken serieus werk van terugkeer. Michel Aoun, de Libanese president, vindt het hoog tijd dat Syrische vluchtelingen teruggaan naar hun thuisland. Vergelijkbare geluiden komen uit Jordanië en Turkije.

In Nederland wachten de 91.000 Syrische vluchtelingen met spanning het nieuwe ambtsbericht dat aankomende zomer uitkomt af. De Nederlandse regering volgde tot nu toe de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) die Syrië nog steeds als onveilig ziet. Een nieuw ambtsbericht over de veiligheidssituatie in Syrië kan grote invloed hebben op de verblijfsstatus van Syrische vluchtelingen in Nederland die bijna allemaal een voorlopige verblijfsvergunning voor vijf jaar hebben.

We spreken deze avond met Flip Schüller (asieladvocaat), Saskia Baas (Danish Refugee Council) en Mohammed Alhammadi (humanitair hulpverlener) over welke gevolgen een nieuw ambtsbericht heeft op de toekomst van Syrische vluchtelingen in Nederland? We vragen ook aan Syrische vluchtelingen of ze terug willen. Zien ze een toekomst voor zichzelf in Syrië?

Aanvullende gasten en sprekers worden binnenkort aangekondigd. Hou deze pagina in de gaten of meld jezelf aan op het Facebook event om updates te ontvangen.

Delen van dit programma kunnen Engels gesproken zijn.

Bekijk hier de hele serie

De foto van het landschap dat in het programmabeeld is gebruikt is gemaakt door delayed gratification on Flickr.
De landschapsmarker is toegevoegd en geen onderdeel van de oorspronkelijke foto.


This fall, it will have been five years since the Netherlands received unexpected numbers of Syrian refugees. The group has grown to almost 91.000 (2018). In the meantime, the Syrian war has entered a new phase and some refugees in the region have been returning to Syria. 

With the series Syriërs in de polder, Rode Hoed looks back at five years of hosting Syrian refugees in the Netherlands. We discuss the state of integration of the groups, the possibilities for a safe return and the reconstruction of their country.

#2 The chance of return

After a long war, Syrian President Assad has large parts of Syria under his control, with which the war in the country seems to be coming to an end. The question now arises if and when the 6 million Syrian refugees must return to their country of origin. The neighbouring countries, that have taken in millions of refugees, are pushing this process. Michel Aoun, the Lebanese president, has said it is time for Syrian refugees to return to their homeland. Similar statements have come from Jordan and Turkey.

In the Netherlands, the 91,000 Syrian refugees are eagerly awaiting the new state report that will be published this summer. The Dutch government has until now followed the UN Refugee Organization (UNHCR), which still marks Syria as unsafe. A new state report about the security situation in Syria could have a major impact on the residency status of Syrian refugees in the Netherlands, who almost all have a temporary residence permit for five years.

This evening, we are talking with Flip Schüller (asylum lawyer), Saskia Baas (Danish Refugee Council) and Mohammed Alhammadi (humanitarian aid worker) about the consequences of this state report for the future of Syrians in the Netherlands. We also ask Syrians whether they want to return. Do they see a future for themselves in Syria?

Additional guests and speakers will be announced shortly. Keep an eye on this page or sign up for the Facebook event (on the right-hand side) to receive notifications on the program.

PLEASE NOTE: only parts of this evening will be in English, most of it is Dutch-spoken


Syriërs in de polder
Normale prijs: €13
CJP, studenten- of stadspas: €10.50
Kaartje kopen

Inclusief één consumptie.

Deel dit evenement:

Flip Schüller

Flip Schüller is vreemdelingen- en asieladvocaat, gespecialiseerd in internationaal procederen. Naast zijn werkzaamheden als advocaat, geeft Flip regelmatig specialistencursussen aan collega-advocaten in binnen- en buitenland. Hij is spreker op internationale conferenties en heeft in de vakliteratuur artikelen en annotaties gepubliceerd.

Saskia Baas

Saskia Baas werkt voor de Danish Refugee Council in Amman, Jordanië. Daar is zij hoofd van het onderzoeksprogramma over gedwongen verplaatsing en vluchtelingenrechten in het Midden-Oosten.

Mohammed Alhammadi

 

Mohammed Alhammadi is humanitair hulpverlener met ervaring op het gebied van volksgezondheid, bescherming, belangenbehartiging en communicatie

Kaartje kopen