Syriërs in de polder

#1 Het leven in Nederland

Syriërs in de polder

(English below)

Het is dit najaar vijf jaar geleden dat Nederland te maken kreeg met onverwachte grote aantallen Syrische vluchtelingen. De groep is inmiddels gegroeid naar bijna 91.000 (2018). Ondertussen verkeert de oorlog in Syrië in een nieuwe fase en gaan sommige vluchtelingen in de regio terug.

Met de serie Syriërs in de polder blikt de Rode Hoed terug op vijf jaar opvang van Syrische vluchtelingen in Nederland. We bekijken hoe het staat met de integratie van deze groep, de mogelijkheden voor een veilige terugkeer en de wederopbouw van hun land van herkomst.

#1 Het leven in Nederland

Syrische vluchtelingen werden over het algemeen goed ontvangen in Nederland. De burgerinitiatieven die als doel hadden deze groep welkom te heten kenden een enorme groei in korte tijd. Bedrijven en sociale ondernemers kwamen ook in actie en openden hun deuren voor Syrische vluchtelingen.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau voelt de meerderheid van Syriërs zich thuis in Nederland. Echter, uit hetzelfde rapport blijkt dat 90 procent van de Syrische vluchtelingen een bijstandsuitkering heeft en ruim 40 procent psychische problemen heeft en vaak zenuwachtig, somber en neerslachtig is. Het Sociaal en Cultureel Planbureau komt dit voorjaar en najaar met twee nieuwe onderzoeken, een kwantitatief en een kwalitatief onderzoek naar de staat van integratie van Syrische vluchtelingen. De resultaten van het onderzoek komen op 16 mei uit. Het tweede onderzoek wordt eind september verwacht.

Tijdens deze eerste editie gaan we onder leiding van moderator Daan Roovers (Denker des Vaderlands) in gesprek met Anwar Manlasadoon (columnist) en Araa Al Jaramani (onderzoeker) over hun leven in Nederland, uitdagingen, heimwee en toekomst. Daarnaast gaan we op zoek naar de ervaringen van Jaco Dagevos (bijzonder hoogleraar migratie), Jos Heijmans (Burgemeester van Weert), Jos Wienen (burgemeester van Haarlem) en Lian Priemus (directeur van de Amsterdamse stichting IN MY BACKYARD) die te maken hebben met grote groepen vluchtelingen. Welke lessen trekken zij vijf jaar later?

Delen van dit programma zijn Engels gesproken.

Bekijk hier de hele serie. Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door VluchtelingenWerk Nederland.


(English text)

This fall, it will have been five years since The Netherlands received unexpected numbers of Syrian refugees. The group has grown to almost 91.000 (2018). In the meantime, the Syrian war has entered a new phase and some refugees in the region have been returning to Syria. 

With the series Syriërs in de polder, Rode Hoed looks back at five years of hosting Syrian refugees in the Netherlands. We discuss the state of integration of the groups, the possibilities for a safe return and the reconstruction of their country.

# 1 Living in the Netherlands

Syrian refugees were generally well-received in the Netherlands. The citizens’ initiatives aimed at welcoming this group experienced enormous growth in a short time span. Likewise, businesses and social entrepreneurs took action and opened their doors to Syrian refugees.

According to the Social and Cultural Planning Office of the Netherlands, the majority of Syrians feel at home in the Netherlands. However, the same report shows that 90 percent of Syrian refugees are living on welfare and more than 40 percent still deal with psychological problems and are often nervous, gloomy and depressed. The Social and Cultural Planning Office is presenting two new studies this spring and autumn, one quantitative and one qualitative, into the state of integration of Syrian refugees. The results of the first study will be published on May 16th. The second is expected at the end of September.

During this first edition, Daan Roovers (Thinker of the Fatherland) will host the evening and conversation with Anwar Manlasadoon (columnist) and Araa Al Jaramani (researcher) about their lives in the Netherlands, challenges, homesickness and the future. We will discuss the experiences of Jaco Dagevos (special professor of migration), Jos Heijmans (mayor of Weert), Jos Wienen (mayor of Haarlem) and Lian Priemus (director of the foundation “IN MY BACKYARD”) who have dealt with large groups of refugees. What have they learned in five years?

PLEASE NOTE: only parts of this evening will be English spoken, most of it will be in Dutch.

This series is supported by VluchtelingenWerk Nederland. Check the whole series here.

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

Daan Roovers (moderator)

Daan RooversDaan Roovers is Denker des Vaderlands. Ze is filosoof en docent (Universiteit van Amsterdam), programmamaker en spreker (Rode Hoed, omroep Human), trainer en schrijver. In april 2017 verscheen haar nieuwste essay Mensen maken; nieuw licht op opvoeden.

Jaco Dagevos

Jaco Dagevos studeerde Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 1998 promoveerde op een studie naar de loopbaan van migrantengroepen. M.i.v. 1 januari 2015 is hij bijzonder hoogleraar Integratie en Migratie bij de afdeling Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Anwar Manlasadoon

De Syrische Anwar Manlasadoon begon drie jaar geleden samen met de Gelderlander zijn column ‘Anwar burgert in’, toen hij nog in een Arnhemse vluchtelingenopvang verbleef. Inmiddels studeert hij aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en houdt hij Gelderse lezers op de hoogte van zijn inburgering.

Araa Al Jaramani

Araa Al Jaramani is de oprichter van Stichting Syrische vrouwen in Nederland. Ze vluchtte de oorlog in Syrië en kwam eind 2013 naar Nederland. Araa is gepromoveerd in Arabische letterkunde en werkt als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Tevens werkt ze bij Harmonie Werk waar ze  nieuwkomers begeleidt naar werk.

Jos Wienen

Jos Wienen is de burgemeester van Haarlem en voorzitter van de VNG-commissie Asiel & Integratie. Hij won in 2016 de VluchtelingenWerkAward voor ‘Burgemeesters met lefomdat hij volgens de jury “een burgemeester met daadkracht is. Wienen heeft tijdens de vluchtelingencrisis waardevolle nuanceringen aangebracht in een verhit debat.”

Lian Priemus

Lian Priemus is directeur van de Amsterdamse stichting IN MY BACKYARD en houdt zich bezig met de verdieping van het contact tussen statushouders en hun Nederlandse buurtgenoten. In 2015 startte ze een huisvestingsproject waar 30 Syriërs een half jaar woonden. Ze is van huis uit tv-programmamaker. Klik hier voor meer informatie over haar stichting IN MY BACKYARD.

Jos Heijmans

Jos Heijmans is burgervader van de inwoners van de gemeente Weert. Hij kwam de afgelopen jaren frequent in het nieuws vanwege zijn visie en aanpak van het vluchtelingenvraagstuk. Hij schroomde niet om zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken en te strijden voor een barmhartige en rechtvaardige aanpak. Hart en Hard tegelijkertijd; handelen vanuit het hart voor de mensen die het nodig hebben en hard voor mensen die misbruik maken.