It’s The Food, My Friend!

Op weg naar een fossielvrij en gezond voedselsysteem

Update: interview Herman Wijffels en paneldiscussie staan online

Vanwege corona is besloten om de twee debatten die oorspronkelijk gepland stonden in twee digitale tweeluiken om te zetten, dus in totaal vier afleveringen.

Het voor 12 mei geprogrammeerde debat is gesplitst in een groot interview met Herman Wijffels en een paneldiscussie. Het interview met Herman Wijffels staat op Youtube en met een begeleidend artikel op de website van Foodlog. De paneldiscussie staat ondertussen ook online, hier op Youtube en hier een artikel op Foodlog.

Het voor 15 april geplande debat zal binnenkort ook als tweeluik online komen op onze website en op www.clm.nl.

Vanzelfsprekend is het programma aangepast aan de corona-actualiteit. Deze crisis heeft immers ook veel met ons voedsel van doen. We vragen sprekers en panelleden verbindingen te leggen met de uitdagingen waar ons voedselsysteem nu al voor staat in verband van voedselzekerheid, klimaat en volksgezondheid. Dat wordt spannend.

Verdere info over de inhoud is te vinden in de inklapbare menu’s hier onder.

1. Speelruimte voor veranderingen in het voedselsysteem

Er zijn weerstanden tegen verandering: bij boeren, gele hesjes, in ons economische systeem en bij ons zelf. Waarom doen we zo vaak niet wat nodig is? Maar vooral: hoe zorgen we dat we wel gaan doen wat nodig is voor een leefbare toekomst? Wat is de rol van de wetenschap, politiek, boeren en burgerij? Hoe kijken jongeren naar dit proces?  Welke consequenties heeft de coronacrisis voor de speelruimte?
  • Herman Wijffels over onze uitdagingen vanuit ecologisch, sociaal en economisch perspectief. Hij is boerenzoon en was voorheen: voorzitter Rabobank en SER, bewindvoerder Wereldbank en hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering.Het interview staat dus al online: youtu.be/5WCuqH58R_U
  • Panelgesprek (wordt nog opgenomen en online gezet) met: Melanie Peters, directeur Rathenau Instituut; Dick Veerman, initiator en moderator foodlog; Alex Datema, melkveehouder en voorzitter BoerenNatuur; Lianne de Bie, directeur Slow Food Youth Network. 
Melanie Peters
Dick Veerman
Alex Datema
Lianne de Bie

2. Naar een klimaatneutrale landbouw in 2050

De Green Deal van de Europese Commissie mikt op een klimaatneutraal continent in 2050, en elke winst op dit tijdschema kan helpen. Daarmee hebben we nog maximaal dertig jaar voor een transitie naar een fossielvrij landbouw- en voedselsysteem. Een enorme opgave. Maar de landbouw kan ook CO₂ binden in de bodem. Welke consequenties heeft de coronacrisis voor deze kansen?

  • Tussenbalans: wat zijn de milieudoelen voor de landbouw en hoe ver zijn we?
    Gert Jan van den Born, Planbureau voor de Leefomgeving: kort overzicht aan de hand van infographics over de stand van ons land wat betreft klimaat, stikstof, bodemdaling, biodiversiteit etc.
  • Hoe ziet een klimaatneutrale landbouw er uit?
    We hebben nog maximaal dertig jaar voor een transitie naar een volledig fossielvrij systeem.  Prof. Rogier Schulte, WUR, geeft een overzicht van hoopgevende initiatieven.
  • Wat hebben boeren hiervoor nodig van burgers, bedrijven, banken en overheden? Hoe zorgen we dat er ruimte ontstaat voor kopgroepen? Panelgesprek met: Mellany Klompe, akkerbouwerprof. Frederike Praasterink, lector Future Food Systems HAS Den Bosch en Dirk Duijzer, Rabobank en Topsector Agro&Food.
prof. Rogier Schulte
Mellany Klompe
Frederike Praasterink
Dirk Duijzer

De pre-corona aankondiging

We leven in tijden van ‘fake news’, polarisatie en doortikkende ecologische tijdbommen.

De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis en de snel veranderende internationale verhoudingen dwingen ons tot actie en een integrale benadering voor een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. De Green Deal van de Europese Commissie mikt op een klimaatneutraal continent in 2050, en elke winst op dit tijdschema kan helpen.

Deze doelen moet worden bereikt in tijden waarin de democratie hapert, de kloof tussen arm en rijk groeit en het vertrouwen in de wetenschap slinkt. Waar komt de kracht voor vernieuwing vandaan? Uit de Green Deal of juist meer van onderop?

De centrale vraag: Wat hebben de aarde, de mensheid en de boeren nodig voor een leefbare toekomst? Vanuit die vraag gaan we de hoofdthema’s rond landbouw en voeding langs. Met als leidraad gezondheid van bodem, gewassen, dier en mens.

Daarvoor bieden we een programma met vooraanstaande analytici, wetenschappers en ondernemers om in dialoog met de zaal handvatten te vinden voor nieuw beleid en ondernemingsruimte.

Aankomende edities

Editie #5

Woensdag 15 april 2020: Naar een klimaatneutrale landbouw in 2050

Wat zijn de milieudoelen voor de landbouw en hoe ver zijn we? Wat is de stand van ons land wat betreft klimaat, stikstof, bodemdaling en biodiversiteit. Hoe ziet een klimaatneutrale landbouw eruit? En wat hebben boeren hiervoor nodig van burgers, bedrijven, banken en overheden?

Het programma voor 15 april zal in juni online plaats vinden. Meer informatie daarover binnenkort. 

Editie #6 

Dinsdag 12 mei 2020: Speelruimte voor veranderingen in het voedselsysteem (AFGELAST)

Er is veel weerstand tegen verandering. Bij de boeren, de gele hesjes, in ons economische systeem én bij ons zelf. Waarom krijgen we niet gedaan wat nodig is? En vooral: hoe zorgen we dat we wel gaan doen wat nodig is voor een leefbare toekomst? Wat is de rol van de wetenschap, politiek, landbouw en burgerij? En hoe kijken jongeren naar dit proces?

Deel 1 van het programma van dinsdag 12 mei is hier online te zien, dus zonder publiek op locatie. Deel 2 van dit programma, de paneldiscussie, komt in de vierde week van mei online.

Moderator

Felix Rottenberg

Organisatie

Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds

Mediapartner

foodlog.nl

Partners

Slow Food Youth Network (SFYN)

Transitiecoalitie Voedsel

Foto: © Daria Mnych

Voorgaande edities

Editie #1
Maandag 11 februari 2019: Meebewegen met klimaatverandering, bodemdaling en water

Editie #2
Maandag 18 maart 2019: 
De grondmarkt frustreert duurzame voedselproductie; hoe creëren we ruimte voor biodiversiteit en jonge boeren?
Met o.a. Louise Vet, Nederlands Instituut voor Ecologie en nr 1 in Trouw Duurzame Top 100

Editie #3
Maandag 8 April 2019: 
Voedselzekerheid en het bevolkingsvraagstuk
Met o.a. Prof Leo van Wissen, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

Editie #4
Maandag 6 mei 2019:
 Nieuwe voedseltrends (‘vegan’, ‘leefstijlgeneeskunde’) en hun impact op onze gezondheid en ons landschap.
Met o.a. Prof Hanno Pijl, hoogleraar Leiden UMC

Eerdere afleveringen terugkijken en/of -luisteren?

Ga naar: It’s the food op Rode Hoed TV of It’s the food op TXT Radio

Partners en organisatie

MODERATOR
Felix RottenbergORGANISATIE
Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM),
wvanderweijden@clm.nl
Bert van Ruitenbeek, Bureau Ecominds, info@ecominds.nlPARTNERS
Slow Food Youth Network (SFYN) en Transitiecoalitie VoedselMEDIAPARTNER
foodlog.nl
Deze debatserie wordt mede mogelijk gemaakt door:
Agrifirm, Did-it, Rabobank, Royal Cosun, Timeli en
Triodos FoundationWWW.RODEHOED.NL/ITS-THE-FOOD-MY-FRIEND
WWW.CLM.NL
FACEBOOK.COM/ItsTheFood
@Food MyFriend (#FoodFriend)