Amsterdam 2050 – visie op de toekomst

Debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart werd de nieuwe gemeenteraad verkozen. In samenwerking met Argan nodigden we de kandidaten van de grootst gepeilde partijen uit om in debat te gaan over hun toekomstvisie voor Amsterdam. Hoe zal de stad er over drie decennia uitzien qua veiligheid en economie? Ook vroegen we Amsterdammers om hun langetermijnverlangens voor de stad met ons te delen.

Deel deze uitzending: