De verantwoordelijkheid van mens voor dier – wie is er meer waard?

Een mug meppen we dood, maar onze huisdieren behandelen we vorstelijk. Wolven zijn welkom tot op zekere hoogte. Daarnaast houden we ruim 120 miljoen landbouwdieren. Wat geeft ons het recht als mens om te beschikken over het lot van een dier? Zijn dieren tot nut van mensen, of hebben ze een intrinsieke waarde? Mag een dier ook beschikken over het lot van een mens? Mogen we onderscheid maken tussen dieren, heeft een varken bijvoorbeeld meer belangen of rechten dan een mug? En als dieren rechten zouden krijgen, hoe ziet dat eruit in de praktijk? We gaan in gesprek over de verantwoordelijkheid van mensen voor dieren. De drieluik Mens & Dier is gemaakt in samenwerking met Wageningen University & Researc

Deel deze uitzending: