Hulp en handel: het duurzame biomassa debat

Onder leiding van Clairy Polak ging een panel van ondernemers, financiers, politici en NGO’s op maandag 10 februari in de Rode Hoed in debat over duurzame biomassa. Met onder anderen: Eric van den Heuvel (Argos), Sander van Bennekom (Oxfam/Novib) en René Leegte (VVD-Kamerlid).

Ondernemen in duurzame biomassa: is dit handel of hulp? Of – mits duurzaam uitgevoerd – allebei? Maar wat is duurzaam en wat is daarvoor nodig? Wat hebben we op dit gebied geleerd? En wat zijn de vooruitblikken voor de toekomst? De nota van het ministerie van Buitenlandse Zaken – ‘Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen’- is hierbij het uitgangspunt.

In het panel: Harold Martina (GMSP/Colombia/trapisches), René van Venendaal (BTG), Eric van den Heuvel (Argos), Liesbeth van Tongeren (GroenLinks-Kamerlid), Sander van Bennekom (Oxfam/Novib), Danielle van Nie (Natuur en Milieu), René Leegte (VVD-Kamerlid), Dorette Corbey (Commissie Corbey), nn Consultancy) en Wolter Elbersen (WUR).

De Nederlandse programma’s voor duurzame biomassa In opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken hebben 40 projecten binnen de Nederlandse programma’s voor duurzame biomassa volop ervaring opgedaan met de verduurzaming van de biomassaketen voor energie. Nu bijna alle projecten zijn afgerond, is het tijd om de ervaringen en lessen te delen.

Organisatie: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland i.s.m. de Rode Hoed

Deel deze uitzending: