It’s the food, my friend! #3 – Back to basics: de bronnen van ons voedsel

Het inzicht groeit dat we naar een nieuwe balans moeten tussen productie op de korte termijn en de lange termijn, waarvan onze ecosystemen en genetische rijkdom de basis vormen. Hoe beschermen we de bronnen van ons voedsel? Op dinsdag 25 maart gingen Willem Ferwerda, Bela Bartha en Niels Louwaars en een zaal geïnteresseerden onder leiding van Felix Rottenberg in debat over ecosystemen en zaden.

De enorme productieverhoging van de landbouw na de Tweede Wereldoorlog heeft gezorgd voor een ruim aanbod aan goedkoop voedsel. Dat is vooral bereikt door een verhoging van de productie, deels ook door areaaluitbreiding. Buiten Europa is echter een enorm areaal landbouwgrond gedegradeerd door verlies van organische stof, verzilting of andere oorzaken. Hoe groot is dat probleem? En is ecosysteemherstel mogelijk?

Wereldwijd zijn de productieverhoging en de ver doorgevoerde specialisatie gepaard gegaan met een verlies van biodiversiteit, inclusief de diversiteit van variëteiten van gewassen. Dat is een risico voor de veerkracht van het landbouwsysteem tegenover plagen en klimaatverandering. Dat risico wordt versterkt door wereldwijde machtsconcentratie in de zaadsector.

Met:

Willem Ferwerda, Ecosystem Return Foundation, over de waarde van ecosystemen en de mogelijkheden voor ecosysteemherstel.

Bela Bartha, van de Zwitserse stichting Pro Specie Rara, letterlijk ‘voor zeldzame soorten’, een succesvol concept voor het koesteren van zaadgoed, gedragen door een groot landelijk netwerk van boeren, volkstuinders, sponsoren en winkels.

Niels Louwaars, directeur Plantum, de Nederlandse branchevereniging van bedrijven in plantaardig uitgangsmateriaal.

Proeverij Willem & Cammeraat: Culinaire creatieve concepten met een voorliefde voor vergeten groenten

Deel deze uitzending: