Livestream Amsterdam migratiestad #01 – Lessen uit het verleden

Livestream Amsterdam migratiestad #01 – Lessen uit het verleden

Migratie is diep verankerd in het DNA van Amsterdam: al sinds de zestiende eeuw vestigen zich er jaarlijks duizenden nieuwkomers, zowel van het Nederlandse platteland als van ver daarbuiten. Tegelijkertijd verlaten velen de stad, soms nadat ze er generaties lang hebben gewoond. Dat voortdurend in- en uitademen leidt – zowel vroeger als nu – ook tot spanningen of zelfs tot uitsluiting, zoals onder meer de geschiedenis van Joodse, Surinaamse en Marokkaanse Amsterdammers laat zien. Die continue migratie vormt de motor van de enorme diversiteit die de stad aan het IJ kenmerkt – en van de typerende economische en culturele dynamiek, die de stad haar wereldfaam heeft bezorgd en haar voor velen zo aantrekkelijk maakt.

Met de reeks Amsterdam migratiestad brengen we een ode aan deze rijke geschiedenis en kijken we met historici, filosofen en kunstenaars naar de toekomst van de stad.

Tijdens deze eerste editie gaan we aan de hand van Migratie als DNA van Amsterdam terug in de tijd en nemen we een kijkje in de geschiedenis. In het boek laten Jan en Leo Lucassen zien hoe door de eeuwen heen het komen en gaan van nieuwkomers en vreemdelingen Amsterdam heeft gemaakt tot de stad die ze vandaag de dag is. We zoomen in op bepaalde delen van de historie en destilleren met de sprekers de voornaamste punten voor nu en voor later.

Deel deze uitzending: