De schuldvraag: De duurzaamheid van de euro

Het Sustainable Finance Lab buigt zich over ‘De Schuldvraag’. Hoe komt de westerse wereld van de ongekende schuldenberg af? En hoe voorkomen we dat we ons in de toekomst weer zo diep in de schulden steken? Op deze tweede publieksavond kijken we naar Europa.

Is de eurocrisis echt over zijn hoogtepunt heen? Hoe kan Zuid-Europa er weer bovenop komen? En hoe voorkomen we dat de economische onevenwichtigheden weer tot onhoudbare proporties uitgroeien? Kan dat met één gezamenlijke munt?

Harald Benink (lid Sustainable Finance Lab, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit Tilburg) en Arjo Klamer (lid Sustainable Finance Lab, hoogleraar Economie van de Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) geven elk hun visie op de houdbaarheid van de euro en de vergaande stappen die daarvoor nodig zijn.

Over de politieke wenselijkheid en haalbaarheid hiervan oordelen de politiek leiders Sybrand van Haersma Buma (CDA) en Emile Roemer (SP). De bijeenkomst wordt gemodereerd door Rens van Tilburg (lid Sustainable Finance Lab).

Deel deze uitzending: