Abel Herzberglezing door Francine Houben

Op zoek naar Humane Ruimtelijke Ordening

Abel Herzberglezing door Francine Houben

Francine Houben spreekt op 29 september 2024 de 35ste Abel Herzberglezing uit. Francine Houben (1955) is oprichter en creatief directeur van Mecanoo architecten. Met haar bureau brengt ze stedenbouw, landschap, architectuur, restauratie en interieur op een coherente manier samen. Het oeuvre is breed: huizen, kantoren, scholen en complete woonwijken, theaters, en wolkenkrabbers, parken, pleinen en snelwegen, steden, polders en Randstad, hotels, bibliotheken, musea, zorginstellingen en zelfs een kapel.

Ieder ontwerp begint met observeren: van mensen, van de plek, de cultuur en het klimaat. In combinatie met de analyse van gebruikersbehoeften en maatschappelijke ontwikkelingen, vormt dit het uitgangspunt voor integrale ontwerpen op ieder schaalniveau. Het doel is onvergetelijke ruimtes te realiseren die aansluiten op de behoeften van nu, maar ook anticiperen op (on)voorspelbare veranderingen.

Met voorbeelden uit Kaohsiung, de havenstad van Taiwan, Rotterdam-Zuid en Heerlen-Noord laat Francine Houben de noodzaak zien van een humane ruimtelijke ordening. Zeker voor gebieden die in transitie zijn vanwege een voormalige, vaak eenzijdige economie.

In de ruimtelijke ordening overheerst vaak de technocratische aanpak: stenen, wegen, vastgoed en bouwkosten. Francine kiest voor het perspectief van de bewoners, en vooral de jongeren. Om via de koppeling wonen, werken, leren en mobiliteit een gezonde en kansrijke leefomgeving te creëren. En werkgevers en onderwijsinstellingen zich te laten realiseren dat ze hierin een belangrijke rol spelen.

Als we nu beginnen kunnen we binnen afzienbare tijd de eerste resultaten zien, leren haar ervaringen in Kaohsiung. In vijftien jaar transformeerde deze vervuilde havenstad in een schone, leefbare stad.

Spreker

Francine Houben (1955) was hoogleraar mobiliteitsesthetiek aan de TU Delft en doceerde aan de universiteiten van zowel Yale als Harvard. In 2015 reikte Koningin Máxima de Cultuurfonds Prijs aan haar uit voor haar gehele oeuvre. Ook ontving ze eredoctoraten van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Mons. In 2018 werd haar de BNA Kubus toegekend voor haar gehele oeuvre. In 2024 werd zijn benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Over de Abel Herzberglezing

De Abel Herzberglezing wordt sinds 1990 door de Rode Hoed in samenwerking met dagblad Trouw georganiseerd. Prominenten spreken een lezing uit ter nagedachtenis aan de advocaat, procureur, toneel- en (kroniek)schrijver en essayist Abel Herzberg (Amsterdam, 1893-1989). Eerder werd de lezing gehouden doorFrans Timmermans (2023), Rob Jetten (2022), Femke Halsema (2021), Hugo de Jonge (2020), Robbert Dijkgraaf (2019), Sigrid Kaag (2018) en vele anderen.


Abel Herzberglezing door Francine Houben
Normale prijs: €15
CJP, studenten- of stadspas: €13,50
Kaartje kopen
Deel dit evenement:
Kaartje kopen