Over Rode Hoed

In de Rode Hoed vinden voorlopers van maatschappelijke tendensen een onafhankelijk podium.

Aanjagers en hoeders van uiteenlopende ideeën denken hardop na over hoe de maatschappij vorm te geven in een turbulente wereld. Ze delen hun inzichten met een breed en divers publiek, nodigen uit tot gesprek en prikkelen nieuwsgierigheid. Geworteld aan de Amsterdamse gracht, wil de Rode Hoed ook huiskamer zijn voor uiteenlopend publiek en podiumgasten van (ver) daarbuiten.

Op het Rode Hoed podium wisselt schurend debat verkennende gesprekken af, altijd in een veilige en constructieve sfeer. Daarmee bouwt Rode Hoed voort op haar verleden als veilige haven: de oudste schuilkerk van Amsterdam bood Remonstranten sinds de 17de eeuw vrijheid van denken en samenkomst. Ook in de 21ste eeuw blijft Rode Hoed, vrij van politiek of religieuze kleur, beschutting bieden aan denkwerk in uitvoering.

De programmering biedt ruimte aan wisselende thema’s, nieuwe perspectieven, uiteenlopende paradigma’s en toonaangevende podiumgasten. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Onze kleine vaste redactie ontwikkelt eigen formats. Daarnaast nodigen we verfrissende denkers, doeners en partnerorganisaties uit onze programma’s mede vorm te geven.

Een bijzondere mix aan voorlopers en gevarieerd publiek – van gedreven activisten en jonge conservatieve denkers tot CEO’s en Russische onderzoeksjournalisten – treft elkaar aan de bar om het gesprek na afloop van de programma’s voort te zetten.

Rode Hoed:
  • Nodigt voorlopers van uiteenlopende maatschappelijke ontwikkelingen uit verder na te denken op het podium
  • Betrekt actief het publiek in haar programma’s
  • Initieert samenwerkingen en ontmoeting tussen publiek en podiumgasten

Geschiedenis van de Rode Hoed

De Rode Hoed is gevestigd in een monumentaal pand aan de Keizersgracht in Amsterdam. Een rood hoedje in de gevel herinnert aan de aanvankelijke bestemming van het pand: een hoedenmakerij. In de tuin verrees in de zeventiende eeuw een Remonstrantse Schuilkerk, die tot in de jaren vijftig dienst deed.

In 1989 blies dichter en theoloog Huub Oosterhuis het pand nieuw leven in en richtte een toonaangevend en florerend centrum voor religie, zingeving en poëzie op. In het tweede decennium van haar bestaan verlegde de Rode Hoed de aandacht naar het maatschappelijk debat en programmeerde ook veel cultureel aanbod. Ook werden wekelijks kerkdiensten van de Ekklesia gehouden, die tot op de dag van vandaag een huis vinden in de oude schuilkerk.

Sinds 2017 is de Rode hoed onderdeel van Amerpodia, waar ook de cultuurhuizen De Nieuwe Liefde, Felix Meritis, en platform House of CT onderdeel van uitmaken. Een vast redactieteam bestiert de programmering van de verschillende cultuurhuizen. Dat geeft de mogelijkheid tot kruisbestuiving tussen netwerken, disciplines en specialisaties van de programmamakers en programmeurs.