DEN UYL-LEZING DOOR LODEWIJK ASSCHER

Om de zekerheid van het bestaan

DEN UYL-LEZING DOOR LODEWIJK ASSCHER

Op maandag 7 december zal Lodewijk Asscher de zevenentwintigste Den Uyl-lezing houden over het thema bestaanszekerheid. De lezing draagt de titel Om de zekerheid van het bestaan. De lezing is via de livestream gratis te volgen vanuit het hele land.

Lodewijk Asscher: “De coronacrisis werkt als een vergrootglas en maakt zichtbaar wat veel mensen al langer voelen. Er is teveel verdeeldheid in ons land. Ongelijkheid van kansen is doorgesijpeld in de basis van ons bestaan. Een fijne woning, werk voor een fatsoenlijk salaris, een steuntje in de rug als je dat nodig hebt; het is voor te veel Nederlanders onzeker geworden. En waar de zekerheid van het bestaan ontbreekt, komt vooruitgang tot stilstand.

Dat moet anders. En samen kunnen we dat. We komen uit een tijd waarin de markt het doel was, het individu de oplossing en de overheid het probleem. Dat systeem is failliet. Technisch en moreel. Voor onze toekomst is een ideologische herijking nodig, een herbezinning over de verhouding tussen individu en gemeenschap, tussen markt en overheid. Een nieuwe verzorgingsstaat waar de zekerheid van het bestaan mensen in staat stelt weer te dromen. Dat is de weg naar de vrijheid.

Ik heb een optimistisch toekomstbeeld voor ogen. Een land waar niet de markt maar de mens centraal staat. Waar we achterstanden en ongelijkheid bestrijden, niet vergroten. Waar we geen verdeeldheid zaaien maar elkaar opzoeken. Minder private overvloed voor enkelen, meer welzijn en geluk voor allen.

Een eerlijk en fatsoenlijk Nederland met bestaanszekerheid als basis, zodat vooruitgang voor iedereen mogelijk is.”

Aanmelden voor de lezing kan via deze link.

De vorige Den Uyl-lezing van 2 december 2019, uitgesproken door Frans Timmermans, kunt u hier lezen, hier beluisteren, of hier terugkijken:

Over de Den Uyl lezing

De Den Uyl-lezing vindt eenmaal per jaar plaats en wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de onafhankelijke Stichting ‘Dr. J.M. den Uyl-lezing’. De Den Uyl-lezing begeeft zich in de keuze van spreker en onderwerp op het snijvlak van politiek, cultuur en wetenschap. Er wordt een interdisciplinaire inslag benadrukt, zodat over de grenzen van hetzij de politiek, de economie of de cultuur heen gekeken wordt.

Voor het uitspreken van de lezing worden vooraanstaande personen uit het culturele, wetenschappelijke of politieke leven gevraagd, van wie een diepgravende en creatieve inbreng verwacht wordt. De vorige Den Uyl-lezing van 2 december 2019 uitgesproken door Frans Timmermans kunt u hier lezen en hier beluisteren.


DEN UYL-LEZING DOOR LODEWIJK ASSCHER
Normale prijs: €Gratis

Aanmelden voor de lezing kan via deze link.

Deel dit evenement:

Over Joop den Uyl

Joop den Uyl heeft voor de PvdA vele belangrijke functies bekleed. Hij was in de periode 1949-1987: directeur van de Wiardi Beckmann Stichting, wethouder in Amsterdam, lid van de Tweede Kamer, politiek leider, fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer, minister, minister-president en viceminister-president.

Een hele lijst, maar voor ons is hij meer dan de Wikipedia-opsomming. Hij was de gedreven politicus van de spreiding van kennis, macht en inkomen in Nederland, die via de televisie het volk liet weten dat vanwege de oliecrisis alles anders zou worden. De staatsman die verantwoordelijkheid nam voor de onafhankelijkheid van Suriname en misschien wel het koninklijk huis redde in verband met de Lockheed affaire. Idealistische voorman en voorbeeld, voor velen nog steeds de belichaming van de sociaal democratie. Daarom eren we hem jaarlijks met de naar hem vernoemde Den Uyl-lezing.

Kaartje kopen