Oktoberlezing by Illia Ponomarenko: The Russian war in Ukraine

Ukraine’s Fight for Sovereignty and Europe

Oktoberlezing by Illia Ponomarenko: The Russian war in Ukraine

You can watch the livestream here: https://youtu.be/L3j3VHO97QU

De voertaal van dit programma is Engels. Scroll naar beneden voor de Nederlandse tekst.

On October 25th thinktank Raam op Rusland, in cooperation with de Rode Hoed, will be organizing the sixth annual October Lecture. The attention of the world is focused on the Russian war in Ukraine. Illia Ponomarenko, military journalist of the Kyiv Independent, has inside knowledge of the surprising tenacity, flexibility and courage of the vastly outnumbered Ukrainian army, that stunnes the world. After his lecture there will be a Q&A with the audience.

On February 24th Putin shocked the West and his own country by invading neigbouring Ukraine. Putin wants to restore Russia’s imperial territory and Kyiv, the cradle of the Slavs, became an almost personal obsession for him. The fact that Ukraine, independent since the Russian president Yeltsin dissolved the Soviet Union in 1991,  turned to the Westwith Euromaydan protests in 2014 was unacceptable for many imperial Russians as well.

But the Blitzkrieg, intended to quickly conquer Kyiv and enforce regime change, failed. President Zelensky refused to flee and from day one the Ukrainians put up a fierce fight against the unmotivated Russian troops.

The West, led by the USA, immediately responded with massive arms supplies and crippling sanctions. In Europe the Baltic states and Poland were the most ardent supporters of Ukraine and took in millions of Ukrainian refugees. Sweden and Finland in no time were admitted to NATO. Russia reacted with an energy war and shut down gas and oil supplies. ‘Winter is coming’, Gazprom announced threateningly in an ad.

In the mean time the Russians barbarically bombed cities, slaughtered civilians and tortured prisoners of war. The Ukrainian economy was devastated, grain crops burned to the ground, seaports mined and tens of thousands of Ukrainian soldiers and civilians died. But the death toll on the Russian side was also shocking.

The flexibility and ingenuity of the Ukrainians sharply contrasted with the blunt and primitive warfare of the much feared Russian army. After six months the Ukrainians even launched a succesfull  offensive to recover the South-East of the country, from Kharkiv to Kherson.

What happened in the heart of Europe? What lessons can be learned of this clash of civilizations?

Illia Ponomarenko

Illia Ponomarenko is the defense and security reporter at the Kyiv Independent. He has reported about the war in eastern Ukraine since the conflict’s earliest days. He covers national security issues, as well as military technologies, production, and defense reforms in Ukraine. Besides, he gets deployed to the war zone of Donbas with Ukrainian combat formations. He has also had deployments to Palestine and the Democratic Republic of the Congo as an embedded reporter with UN peacekeeping forces. Illia won the Alfred Friendly Press Partners fellowship and was selected to work as USA Today’s guest reporter at the U.S. Department of Defense.

Tonight’s moderator is Kysia Hekster, former NOS-correspondent in Moskou.

This evening is a collaboration between Raam op Rusland and Rode Hoed.

Nederlandse tekst

Oekraïnes strijd voor soevereiniteit en Europa

Op 25 oktober organiseert Raam op Rusland, in samenwerking met De Rode Hoed, de zesde jaarlijkse Oktoberlezing. De wereld volgt de Russische oorlog in Oekraïne met angst en wantrouwen. Illia Ponomarenko, militair verslaggever van de Kyiv Independent, kent het strijdtoneel van binnenuit. Hij zal spreken over de verrassende vasthoudendheid, flexibiliteit en moed van het Oekraïense leger dat succesvol opbokst tegen de grote Russische overmacht. Na de lezing is er een nagesprek met het publiek.

Op 24 februari schokte Poetin het Westen en zijn eigen land door buurland Oekraïne binnen te vallen. Poetin wil Ruslands territorium herstellen. Kyiv, de bakermat van de Slavische volkeren, werd bijna een persoonlijke obsessie voor hem. Oekraïne is onafhankelijk sinds de Russische president Boris Jeltsin in 1991 de Sovjet-Unie ophief. Toen het land in 2014 met Euromajdan zich naar het Westen keerde, was  dit onacceptabel voor veel imperiale Russen.

Maar de Blitzkrieg, bedoeld om Kyiv snel te veroveren en een verandering van het regime af te dwingen, mislukte. President Zelenski weigerde te vluchten en vanaf de eerste dag vochten de Oekraïners fel tegen het ongemotiveerde Russische leger.

Het Westen antwoordde, onder leiding van de VS, direct met omvangrijke wapenleveranties en verwoestende sancties. In Europa waren de Baltische landen en Polen de trouwste bondgenoten van Oekraïne en zij namen miljoenen Oekraïense vluchtelingen op. Zweden en Finland sloten zich bliksemsnel aan bij de NAVO. Rusland reageerde met een energieoorlog en stopte met gas- en olieleveranties. ‘De winter komt eraan’, kondigde Gazprom aan in een dreigende advertentie.

Intussen bombardeerden de Russen steden, vermoordden zeburgers en martelden zekrijgsgevangenen. De Oekraïense economie werd verwoest, graanvelden werden verbrand, zeehavens werden vol gelegd met mijnen en tienduizenden Oekraïense burgers en soldaten kwamen om.  Ook het hoge dodental aan Russische zijde was schokkend.

De flexibiliteit en vindingrijkheid van de Oekraïners vormden een groot contrast met de botte en primitieve oorlogsvoering van het gevreesde Russische leger. Na zes maanden lanceerden de Oekraïners zelfs een succesvol tegenoffensief om het Zuid-Oosten van het land te heroveren, van Charkiv tot Cherson.

Wat is er aan de hand in het hart van Europa? Welke lessen kunnen worden getrokken uit deze botsing der beschavingen?

Moderator van de avond is Kysia Hekster, voormalig NOS-correspondent in Moskou. Voertaal van deze avond is Engels.

Deze avond is een samenwerking tussen Raam op Rusland en de Rode Hoed.

Dit programma is uitverkocht

Schrijf je in voor de wachtlijst en ontvang een email zodra er tickets beschikbaar zijn.

Deel dit evenement: