Opgeheven Vuisten

Op weg naar een toekomst zonder huiselijk geweld

Opgeheven Vuisten

Iedere zes minuten trekt de politie in Nederland uit voor een melding van huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring.

Vanavond gaan we in gesprek over huiselijk geweld als probleem van de samenleving.  We bespreken actuele thema’s en proberen vooral de vraag te beantwoorden: hoe kunnen we bewegen naar een toekomst zonder huiselijk geweld en met – meer – huiselijk geluk?

Aanleiding van het programma is de toekenning van de koninklijke onderscheiding voor ‘Blijf Groep’, die op deze avond zal worden uitgereikt door burgemeester Femke Halsema. Oprichters van Blijf Groep Anita Aerts, Winifred Krekel, Betty Vinken en Marga van Rijen verzorgen een creatief intermezzo tijdens het programma.

MODERATOR

Foto: Dave Zijlstra

Hizir Cengiz is meester in de rechten en journalist. Hij maakt in Zaal 3 (Het Nationale Theater) het maandelijkse live interviewprogramma Xizir. Hij schrijft voor onder andere De Correspondent en de Kanttekening columns en essays, over vooral armoede, klassenmigratie en huiselijk geweld. Voor zijn essay in De Groene Amsterdammer, over opgroeien in de Haagse Schilderswijk, won hij de Jan Paul Bresser Prijs 2017.

 

SPREKERS

Foto: Tom Feenstra

Femke Halsema (1966) is sinds 12 juli 2018 burgemeester van Amsterdam. Werd in 1998, een jaar na haar breuk met de PvdA, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en in 2002 daarvan als opvolger van Paul Rosenmöller i de politiek leider. Stuurde aan op een vrijzinnig-linkse koers, maar wist in 2010 geen kabinetsdeelname te bewerkstellingen voor haar partij. Verliet in januari 2011 de politiek. Zij begon haar loopbaan na haar studie criminologie in Utrecht als universitair onderzoeker en was daarna stafmedewerker van de Wiardi Beckman Stichting. Na haar vertrek uit de Haagse politiek was zij in Tilburg bijzonder hoogleraar politiek in de 21e eeuw, publiciste en documentairemaker.

Debbie Maas bekleedde meerdere functies in de straf,-  zorg,- en welzijnssector. Belangrijke drijfveer: haar eigen levensverhaal en verhalen van anderen. Nu is zij bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en van Filomena, waar verschillende partners, inclusief ervaringsdeskundigen, integraal samenwerken met direct betrokkenen aan veiligheid, begeleiding en behandeling. Ze maakt zich hard voor een integrale aanpak, dwars door organisaties heen en in verbinding met alle betrokkenen bij het geweld. Zij zet zich in om dat op meerdere plekken in het land te realiseren.

Foto: Frank Ruiter

Rinke Verkerk is journalist, en schrijft voor De Correspondent over omstanderschap bij intermenselijk geweld. Ook publiceerde ze daar ‘Het hele dorp wist het‘ over de rol van omstanders bij kindermisbruik. Eerder maakte ze undercover-documentaires over Scientology en de uitbuiting van schoonmakers in de hotelbranche.

 

 

 

Alice Goores is gedragswetenschapper op het Oranjehuis Flevoland, Gooi- en Vechtstreek en bekleedde meerdere functies binnen de jeugdhulpverleningssector. Zij is van huis uit pedagoog en heeft binnen de vrouwenopvang vooral oog voor de betrokken kinderen. Het doorbreken van intergenerationele overdracht is voor haar een belangrijke motivatie binnen het werkveld. Zij heeft binnen de jeugdhulpverlening veel ervaring opgedaan in het werken met gezinnen waar sprake is van een complexe scheiding en gelooft dat een lange adem, zorg op maat en zoeken naar iemands drijfveren vanuit verbinding en compassie een bijdrage leveren aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld.

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement: