Opgeheven Vuisten

Op weg naar een toekomst zonder huiselijk geweld

Opgeheven Vuisten

Iedere zes minuten trekt de politie in Nederland uit voor een melding van huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring.

Vanavond gaan we in gesprek over huiselijk geweld als probleem van de samenleving.  We bespreken actuele thema’s en proberen vooral de vraag te beantwoorden: hoe kunnen we bewegen naar een toekomst zonder huiselijk geweld en met – meer – huiselijk geluk?

Aanleiding van het programma is de toekenning van de koninklijke onderscheiding voor ‘Blijf Groep’, die op deze avond zal worden uitgereikt door burgemeester Femke Halsema.

MODERATOR

Foto: Dave Zijlstra

Hizir Cengiz is meester in de rechten en journalist. Hij maakt in Zaal 3 (Het Nationale Theater) het maandelijkse live interviewprogramma Xizir. Hij schrijft voor onder andere De Correspondent en de Kanttekening columns en essays, over vooral armoede, klassenmigratie en huiselijk geweld. Voor zijn essay in De Groene Amsterdammer, over opgroeien in de Haagse Schilderswijk, won hij de Jan Paul Bresser Prijs 2017.

 

SPREKERS

Foto: Tom Feenstra

Femke Halsema (1966) is sinds 12 juli 2018 burgemeester van Amsterdam. Werd in 1998, een jaar na haar breuk met de PvdA, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en in 2002 daarvan als opvolger van Paul Rosenmöller i de politiek leider. Stuurde aan op een vrijzinnig-linkse koers, maar wist in 2010 geen kabinetsdeelname te bewerkstellingen voor haar partij. Verliet in januari 2011 de politiek. Zij begon haar loopbaan na haar studie criminologie in Utrecht als universitair onderzoeker en was daarna stafmedewerker van de Wiardi Beckman Stichting. Na haar vertrek uit de Haagse politiek was zij in Tilburg bijzonder hoogleraar politiek in de 21e eeuw, publiciste en documentairemaker.

Debbie Maas bekleedde meerdere functies in de straf,-  zorg,- en welzijnssector. Belangrijke drijfveer: haar eigen levensverhaal en verhalen van anderen. Nu is zij bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en van Filomena, waar verschillende partners, inclusief ervaringsdeskundigen, integraal samenwerken met direct betrokkenen aan veiligheid, begeleiding en behandeling. Ze maakt zich hard voor een integrale aanpak, dwars door organisaties heen en in verbinding met alle betrokkenen bij het geweld. Zij zet zich in om dat op meerdere plekken in het land te realiseren.


Opgeheven Vuisten
Normale prijs: €15
CJP, studenten- of stadspas: €13,50
Kaartje kopen
Deel dit evenement:
Kaartje kopen