October Lecture by Daria Kaleniuk: The Future of Ukraine Starts Now

How civil society is reforming Ukraine and what the West can do.

October Lecture by Daria Kaleniuk: The Future of Ukraine Starts Now

Voertaal op deze avond is Engels.

On Monday, October 30, Raam op Rusland organizes its seventh October Lecture, in cooperation with De Rode Hoed. Just like last year the lecture will be given by a Ukrainian guest: Daria Kaleniuk from the Anti-Corruption Action Center (AntAC) in Kyiv.

In her lecture, Kaleniuk will discuss the role of civil society in wartime. For a year and a half, Ukraine has vigorously defended itself against Russia, which aims to destroy the Ukrainian state and culture. The Ukrainian armed forces are making steady progress, but a military victory does not seem to be in sight yet. Civil society plays an important role in defending the country against Russian aggression. At the same time, numerous civil society organizations continue to push for much-needed reforms within Ukraine. War and reform go hand in hand. The reconstruction of Ukraine cannot be postponed until after the war.

In her October Lecture, Daria Kaleniuk, one of the driving forces behind Ukrainian civil society in the last decade, will not only speak about civil activism in wartime, but also appeal to the West to take more initiative.

After the lecture there will be a public discussion and an opportunity to ask questions.

****

Daria Kaleniuk is co-founder and director of the Anti-Corruption Action Center (AntAC), an NGO that has been committed to deep reforms to combat endemic corruption in Ukraine since 2012. Kaleniuk played an important role in Euromaidan, the protest movement that advocated rapprochement with the European Union in 2013-2014. After this so-called ‘Revolution of Dignity’, Kaleniuk continued to expose the ongoing corruption and push for concrete legal steps to curb it.

The anti-corruption movement has certainly achieved results. According to Transparency International’s Corruption Perception Index, corruption in Ukraine has decreased significantly in the past ten years. In 2013, Ukraine ranked 144th globally. Last year the country climbed to the 116th place. By comparison, in the past decade Russia fell from 127th to 137th on the Corruption Perception Index.

Since the Russian invasion, Daria Kaleniuk has been mobilizing support abroad for a Ukrainian victory (https://ukrainianvictory.org/). She has long advocated stronger sanctions against corrupt Russian oligarchs who have safeguarded their assets in Europe and the USA. A week after the start of the Russian invasion, she confronted then British Prime Minister Boris Johnson at a press conference in Warsaw with the double standards of the United Kingdom, which spoke out strongly against the Russian invasion but was not ready to implement a no-fly zone and, moreover, continued to offer hospitality to Russian businessmen and their assets.

The evening will be moderated by Kysia Hekster, former NOS correspondent in Moscow.

The working language this evening is English.

This event is a collaboration between Raam op Rusland and De Rode Hoed.

The October Lecture is made possible by the Wilhelmina E. Jansen Fund.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

De toekomst van Oekraïne begint nu

Hoe de civil society Oekraïne hervormt en wat het Westen meer kan doen

Op maandag 30 oktober organiseert Raam op Rusland, in samenwerking met De Rode Hoed, zijn zevende Oktoberlezing. Ook dit jaar wordt de lezing gehouden door een Oekraïense gast: Daria Kaleniuk van het Anti-corruptie Actiecentrum (AntAC) uit Kyiv.

Kaleniuk zal in haar lezing ingaan op de rol van het maatschappelijk middenveld in oorlogstijd. Oekraïne verdedigt zich al anderhalf jaar manmoedig tegen Rusland, dat er in woord en daad op uit is om de Oekraïense staat én cultuur met geweld te vernietigen. De Oekraïense krijgsmacht boekt gestaag vooruitgang, maar een militaire overwinning lijkt nog niet in zicht. Het maatschappelijk middenveld speelt een belangrijke rol in het verweer tegen de Russische agressie. Tegelijkertijd blijven talrijke burgerorganisaties ook ijveren voor broodnodigemaatschappelijke veranderingen in Oekraïne. Oorlog en hervorming gaan hand in hand. De wederopbouw van Oekraïne kan niet worden uitgesteld tot na de oorlog.

In haar Oktoberlezing zal Daria Kaleniuk, al een decennium een van de drijvende krachten in het Oekraïens maatschappelijk middenveld, niet alleen spreken over burgeractivisme in oorlogstijd, maar ook een appel doen op het Westen om meer initiatief te nemen.

Na de lezing is er een publiek nagesprek en gelegenheid tot het stellen van vragen.

****

Daria Kaleniuk is mede-oprichter en directeur van het Anti-corruptie Actiecentrum (AntAC), een non-gouvernementele organisatie die zich sinds 2012 inzet voor diepgaande hervormingen ter bestrijding van de endemische corruptie in Oekraïne. Kaleniuk speelde een belangrijke rol in de Euromajdan, de protestbeweging die in 2013-2014 ijverde voor toenadering tot de Europese Unie. Na deze zogeheten ‘Revolutie der Waardigheid’ bleef Kaleniuk bezig met het onthullen van de ook daarna voortdurende corruptie en ijveren voor concrete juridische stappen om die te beteugelen.

De anti-corruptiebeweging heeft resultaten geboekt. Volgens de Corruption Perception Index van onderzoeksinstituut Transparancy International is de corruptie in Oekraïne in de afgelopen tien jaar significant afgenomen. In 2013 stond Oekraïne op de mondiale ranglijst op plaats 144, vorig jaar is het land gestegen naar plaats 116. Ter vergelijking: Rusland daalde in het afgelopen decennium juist van de 127e naar de 137e plek op de Corruption Perception Index.

Sinds de Russische invasie mobiliseert Daria Kaleniuk steun in het buitenland voor een Oekraïense overwinning (https://ukrainianvictory.org/).  Ze pleit al sinds jaar en dag voor steviger sancties tegen corrupte Russische oligarchen die hun vermogens in Europa en Amerika hebben ondergebracht. Een week na het begin van de Russische invasie confronteerde ze de toenmalige Britse premier Boris Johnson op een persconferentie in Warschau met de dubbele moraal van het Verenigd Koninkrijk, dat het had over meer sancties maar tegelijkertijd gastvrijheid bleef bieden aan zakenlui uit Rusland.

Moderator van de avond is Kysia Hekster, voormalig NOS-correspondent in Moskou.

Deze avond is een samenwerking tussen Raam op Rusland en de Rode Hoed.

De Oktober Lezing wordt mogelijk gemaakt door het Wilhelmina E. Jansenfonds.

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement: