Abel Herzberglezing

De Abel Herzberglezing wordt sinds 1990 door de Rode Hoed in samenwerking met dagblad Trouw georganiseerd. Prominenten spreken een lezing uit ter nagedachtenis aan de advocaat, procureur, toneel- en (kroniek)schrijver en essayist Abel Herzberg (Amsterdam, 1893-1989).

2023 | Frans Timmermans

Frans Timmermans spreekt op 10 september 2023 de 34ste Abel Herzberglezing uit. Timmermans is sinds 2019 verantwoordelijk voor de Europese Green Deal*, het beleid dat ervoor moet zorgen dat Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent is. In de lezing zal Timmermans ingaan op de uitdagingen van deze grote opgave in een wereld vol omwentelingen. Waarom lijkt de mensheid niet in staat om met voldoende overtuiging te handelen, terwijl we weten dat dit wel zou moeten?

Frans Timmermans (1961) werd in 1998 gekozen als lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Tussen 1998-2007 hield hij zich als Kamerlid voornamelijk bezig met Europese zaken en Defensie, en van 2010-2012 had hij onder andere Buitenland, Defensie en Koninkrijksrelaties in zijn portefeuille. Tussen 2007 tot 2010 was Timmermans werkzaam als staatssecretaris Buitenlandse Zaken. In 2012 werd hij benoemd tot Minister van Buitenlandse Zaken. Twee jaar later, in 2014, vertrok Timmermans naar Brussel en begon hij als eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie. In 2019 werd Timmermans uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie met als taak de Europese Green Deal* op te zetten en om wereldwijd namens de hele Europese Unie over klimaatbeleid te onderhandelen.

* Bronvermelding VPRO – Het Onderhoud 1985.

* Note van de reactie: Frans Timmersmans is op 22 augustus gekozen als lijsttrekker van GroenLinks-PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023.

2022 | Rob Jetten

Minister Rob Jetten (D66) spreekt deze zondag de 33ste Abel Herzberglezing uit. Sinds januari 2022 is hij minister voor Klimaat en Energie in het kabinet-Rutte IV. In zijn lezing zal hij ingaan op hoe hij de klimaatdoelen kan behalen en tegelijkertijd de energievoorzieningen wil waarborgen.

Rob Jetten (1987 – Ubbergen) is sinds 10 januari 2022 minister voor Klimaat en Energie in het kabinet-Rutte IV. Daarvoor was hij sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid voor D66 en van 9 oktober 2018 tot 18 maart 2021 fractievoorzitter. Dat was hij opnieuw van 25 mei tot 28 september 2021. Voordat Jetten de Tweede Kamer betrad was hij gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Nijmegen, voorzitter van de Jonge Democraten en werkte hij bij ProRail als regiomanager bouwmanagement in Noord-Oost-Nederland. Als Kamerlid stond Jetten aan de wieg van de Klimaatwet en het Klimaatakkoord en voerde hij het woord over klimaat en energie, economische zaken, gaswinning, spoor en democratische vernieuwing.

De Abel Herzberglezing wordt sinds 1990 door de Rode Hoed in samenwerking met dagblad Trouw georganiseerd. Prominenten spreken een lezing uit ter nagedachtenis aan de advocaat, procureur, toneel- en (kroniek)schrijver en essayist Abel Herzberg (Amsterdam, 1893-1989).

2021 | Femke Halsema

Burgemeester Femke Halsema spreekt in deze Abel Herzberglezing over maatschappelijk verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid. Botsende belangen en identiteiten in de publieke ruimte, ook in overdrachtelijke zin. Onderlinge strijd en onderling wantrouwen tussen groepen met verschillende overtuigingen, en: tussen burgers en overheid. Soms gaat het mis; er is een actuele en breed gedeelde zorg dat polarisatie toeneemt en ontwrichtende vormen aanneemt. Tegelijk laat de geschiedenis zien dat polarisatie en verzet vaak leiden tot emancipatie en vooruitgang. Hoe zit dat? Wat zijn de gevolgen? En wat heeft onze publieke (stedelijke) ruimte nodig?

 

2020 | Hugo de Jonge

Minister Hugo de Jonge sprak op zondag 13 september de 31ste Abel Herzberglezing uit. Hij is sinds 2017 vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Sinds juli 2020 is hij ook partijleider van het CDA en lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. In zijn lezing zal hij ingaan op hoe hij vindt dat onze samenleving er ná de coronacrisis uit moet zien en wat dat van ieder van ons vraagt.

2019 | Robbert Dijkgraaf

Professor Robbert Dijkgraaf, directeur bij het Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton en Leon Levy Professor, sprak op zondag 15 september de 30ste Abel Herzberglezing uit. In zijn lezing gaat hij in op de rol van wetenschap binnen de maatschappij.

2018 | Sigrid Kaag

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking spreekt op zondag 30 september de 29ste Abel Herzberglezing uit. In haar lezing zal zij ingaan op de vraag hoe (recente) maatschappelijke ontwikkelingen zich verhouden tot mensenrechten en het belang van wederzijds respect en tolerantie.

2017 | Khadija Arib

Kamervoorzitter Khadija Arib sprak op zondag 17 september de 28ste Abel Herzberglezing uit. Haar lezing ging over hoe we zorgvuldig kunnen omgaan met de waarden van ons huidige democratische stelsel.

2016 | Arnon Grunberg

Schrijver Arnon Grunberg sprak de 27ste Abel Herzberglezing uit met de titel Werelddominantie.

2015 | Prinses Irene

Prinses Irene sprak op zondag 20 september 2015 de 26ste Abel Herzberglezing uit met de titel Je wereldbeeld wordt bepaald door je relatie met de natuur.

2014 | Eberhard van der Laan

Op zondag 21 september 2014 sprak burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan de 25ste Abel Herzberglezing uit met de titel Sporen van de Tweede Wereldoorlog.

2013 | Geert Mak

De 24ste Abel Herzberglezing werd uitgesproken door Geert Mak met de titel Voor koning en vaderland, maar ook voor Europa?