Stichting De Rode Hoed

 

Beleidsplan Rode Hoed 2021 – 2024 

 

Bestuur Stichting De Rode Hoed

Michiel van Schooten, voorzitter

Carolijn Borgdorff, secretaris

Rashid Azimullah, penningmeester

Anahita Farokhi

Benien van Berkel

De (neven)activiteiten van de bestuursleden vindt u hier.

De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt kosten.

 

ANBI

Stichting De Rode Hoed heeft een culturele ANBI status

ANBI-formulier

Fiscaalnummer

NL 0074.45.076

 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarrekening 2014

Jaarverslag 2013

 

KvK nummer

41208749001

 

Rekeningnummer (IBAN)

NL 96 SNSB 063 503 1434