Amsterdam 2050 – visie op de toekomst

Debat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen

Amsterdam 2050 – visie op de toekomst

Op 16 maart wordt de nieuwe gemeenteraad verkozen. In samenwerking met Argan nodigen we de kandidaten van de grootst gepeilde partijen uit om in debat te gaan over hun toekomstvisie voor Amsterdam. Hoe zal de stad er over drie decennia uitzien qua veiligheid en economie? Ook vragen we Amsterdammers om hun langetermijnverlangens voor de stad met ons te delen.

Onze hoofdstad wordt inmiddels gekenmerkt door de criminaliteit die uit de cocaïnehandel voortkomt. Sinds 2016 is Amsterdam door een aaneenschakeling van liquidaties en andere drugsgerelateerde incidenten opgeschrikt, met als dieptepunt de moorden op advocaat Derk Wiersum en meer recent op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat de onderwereld steeds meer invloed op de bovenwereld krijgt, heeft het predicaat ‘narcostad’ opgeleverd.

Voeg het toenemende aantal wapenincidenten erbij, met name onder minderjarigen, en je kunt zeggen dat de veiligheid in het geding is. Intussen loopt er – na een jarenlange discussie – een proef met preventief fouilleren en naast cameratoezicht in de publieke ruimte wordt er met slimme sensoren geëxperimenteerd, die bij verdacht geluid een melding naar de politie versturen. Wat zullen de uitdagingen van later zijn en wat is er nodig én geoorloofd om onze veiligheid te vergroten? Hoe kan het stadsbestuur de strijd tegen de criminaliteit winnen?

Met de economie gaat het daarentegen goed; volgens actuele prognoses van de Rabobank is Groot-Amsterdam de regio met de meeste verwachte groei. In de voorbije vijf jaar verdubbelde hier het aantal miljonairs en zo kan één op de 23 Amsterdamse huishoudens zich miljonair noemen. Zal de hoofdstad in de toekomst alleen betaalbaar zijn voor wie bovenmodaal verdient?

En staat economische groei ook dan nog voor méér beschikbare banen? De robotrevolutie is door corona in een stroomversnelling gekomen en naar verwachting is in 2025 bijna de helft van ons werk geautomatiseerd. Dat zal leiden tot meer werkgelegenheid, maar zullen vraag en aanbod op elkaar aansluiten? Het digitale tijdperk zal immers andere eisen aan werkzoekenden stellen.

Amsterdammers

Wat zijn de zorgen van Amsterdammers, als het gaat om de veiligheid in hun eigen wijken. Voelen zij zich nog wel veilig in de stad? Op welke wijze worden zij geraakt door de criminaliteit in de stad, en het stigma dat kleeft aan hun eigen wijken? En wat verwachten zij van de toekomst op financieel vlak? Is er in de toekomst nog plaats voor hen in de stad en zullen zij ook van de verwachte groei van Amsterdam profiteren?

Tijdens deze avond komen Amsterdammers aan het woord en naast hun zorgen en verwachtingen, delen zij ook kun wensen en verlangens voor de stad met ons.

Aan het woord komen onder anderen:

Bianca Tjon a Koy

Samen met andere bezorgde moeders, richtte Bianca Tjon a Koy de ‘Zuidoost Safety Movement’ op, nadat hun kinderen met wapens werden bedreigd om waardevolle spullen af te staan. Sindsdien bestaat er een samenwerking met de politie, justitie en het stadsdeel Zuidoost.

Terra Dakota Stein

Samen met andere bewoners uit Noord vormt Terra Dakota Stein de groep ‘Verdedig Noord’. Door middel van kunst, onderwijsprogramma’s en acties strijden de bewoners tegen de gentrificatie en de in rap tempo veranderende wijken in hun stadsdeel.

Sprekers

Augusto de Campos Neto

Augusto heeft na zijn studie communicatiewetenschappen vijf jaar gewerkt als recruiter en daarna drie jaar als beleidsmedewerker Kunst & Cultuur en de negen jaar erna als adviseur Openbare Orde en Veiligheid. Sinds 2017 is hij senior adviseur bij de Expertise Unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van Sociale Zaken. Als Spoken Word artiest heeft hij op menig podia gestaan, is hij zanger bij The Liquid Sun Orchestra en was hij presentator voor het tv programma SchoolTV Aktueel.

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is kandidaat gemeenteraadslid Partij van de Arbeid. Hij is momenteel fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA en werkt als trainer en Adviseur onder andere in het onderwijs.

 

Imane Nadif

Imane Nadif is kandidaat gemeenteraadslid GroenLinks. Ze is momenteel gemeenteraadslid in Amsterdam. Nadif is als raadslid verantwoordelijk voor onder andere economische zaken, kunst & cultuur, afval, circulaire economie en luchtvaart.

Daniëlle de Jager

Daniëlle is Kandidaat Gemeenteraadslid bij D66 Amsterdam. Ze is econoom en heeft voorheen bij het ministerie van Financiën en de Tweede Kamerfractie van D66 gewerkt.

 

Daan Wijnants

Daan Wijnants is Kandidaat Gemeenteraadslid bij de Amsterdamse VVD.

 

 

 

 

Farid Tabarki

Farid Tabarki schrijft geregeld voor Het Financieele Dagblad en is auteur van het boek ‘Het Einde van het Midden – Wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en politiek’. Naast voormalig tv-presentator is Farid commissaris bij woningcorporatie Stadgenoot en lid van de raad van toezicht van Internationaal Theater Amsterdam. Volgens De Volkskrant is Farid één van de tweehonderd meest invloedrijke Nederlanders. Hij is oprichter van Studio Zeitgeist. Samen met zijn studiogenoten heeft hij al bij vele organisaties de omwenteling naar een Vloeibare Organisatie mogen realiseren.

Itay Garmy

Itay Garmy is Kandidaat Gemeenteraadslid bij Volt Amsterdam.

 

 

Moderator

Martijn de Greve is gespreksleider en presentator, gespecialiseerd in politieke en maatschappelijke debatten.

 

 

 

Dit programma wordt in samenwerking met Argan georganiseerd

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement: