Bucketlist Filosofie: Mary Wollstonecraft

Lessen van een oerfeminist

Bucketlist Filosofie: Mary Wollstonecraft

 

Mag je de wet overtreden om het goede te doen? Volgens oerfeminist Mary Wollstonecraft is ongehoorzaamheid een wapen in de strijd voor een eerlijkere toekomst. Al in de 18e eeuw kwam ze op voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen. Zij benadrukte daarbij het belang van opstandigheid en koppigheid tegenover mannelijk gezag. Vrouwen moeten niet netjes wachten op gelijkwaardigheid, maar actief – en wellicht brutaal – hun rechten opeisen.

In de serie Bucketlist Filosofie staan klassiekers uit de filosofie centraal. Vanavond bespreken we Mary Wollstonecraft en haar pamflet A Vindication of the Rights of Woman uit 1772. In deze paradigmatische tekst bevocht ze de benauwende en beklemmende stereotypering van haar sekse en hamert ze op de geestelijke vorming van vrouwen. We onderzoeken het denken van Wollstonecraft en vragen wat het hedendaags feminisme kan leren van haar strijd.

Maruja Bobo Remijn komt met ons praten over het nog steeds relevante denken van Wollstonecraft. Zij doceerde genderstudies aan de UvA en zal Wollstonecraft en haar werk in historische context plaatsen. Verder bekijken we met Jet Bussemakers (oud-Minister PvdA) hoe het denken van Wollstonecraft verbonden kan worden aan hedendaagse issues en waarom Wollstonecraft’s ideeën nog steeds of juist relevant zijn in het huidige politieke landschap.

———–

Kan het gedachtengoed van een eeuwenoude filosoof iets voor jou betekenen, met het oog op de actualiteit? Hands on, toegankelijke filosofie, dat krijg je in de reeks Bucketlist Filosofie. Elke editie zetten we het werk van één klassieke filosoof centraal.

Dit keer: Mary Wollstonecraft (1759 – 1797), Engelse schrijfster, filosoof en pleitbezorger van vrouwenrechten. Tot het einde van de 20e eeuw kreeg het leven van Wollstonecraft, dat destijds verschillende onconventionele persoonlijke relaties omvatte, meer aandacht dan haar schrijven. Tegenwoordig wordt Wollstonecraft beschouwd als een van de stichtende feministische filosofen en feministen noemen vaak zowel haar leven als haar werken als belangrijke invloeden. Tevens was ze de moeder van Mary Shelley, auteur van Frankenstein.

 

Eerstvolgende edities in deze reeks:

DI 3 DEC 2019 Bucketlist Filosofie: Adorno, Flessenpost voor de Toekomst

MA 21 JAN. 2020 Bucketlist Filosofie: Confusius, Hoe leef ik een goed leven? 

Bucketlist Filosofie: Mary Wollstonecraft
Normale prijs: €13
CJP, studenten- of stadspas: €10,50
Kaartje kopen
Deel dit evenement:

Gasten

Maruja Bobo Remijn

Maruja Bobo Remijn was afgelopen 10 jaar werkzaam als docent genderstudies aan de UvA en de Universiteit Maastricht (Centrum voor Gender en Diversiteit). Ze heeft een grote belangstelling voor beeldvorming in populaire media en kunst, waarin de analyse van genderverhoudingen centraal staat. Ook specialiseerde zij zich in onderwerpen zoals de geschiedenis van het westers feminisme en postmoderne feministische theorievorming. Momenteel werkt Maruja aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten waar ze vakken doceert over gender identiteit in de kunst en diversiteit in het kunstonderwijs.

Jet Bussemaker

Jet Bussemaker is hoogleraar Beleid, Wetenschap en Maatschappelijke Impact aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet Rutte II, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende IV en zat als politica in de Tweede Kamer voor de PvdA. Bussemaker promoveerde in politieke theorie en sociaal-culturele wetenschappen en is expert op het gebied van feministische kwesties.

Kaartje kopen