Bucketlist Filosofie: Mary Wollstonecraft

Lessen van een oerfeminist

Bucketlist Filosofie: Mary Wollstonecraft

 

Mag je de wet overtreden om het goede te doen? Volgens oerfeminist Mary Wollstonecraft is ongehoorzaamheid een wapen in de strijd voor een eerlijkere toekomst. Al in de 18e eeuw kwam ze op voor gelijke rechten en kansen voor vrouwen. Zij benadrukte daarbij het belang van opstandigheid en koppigheid tegenover mannelijk gezag. Vrouwen moeten niet netjes wachten op gelijkwaardigheid, maar actief – en wellicht brutaal – hun rechten opeisen.

In de serie Bucketlist Filosofie staan klassiekers uit de filosofie centraal. Vanavond bespreken we Mary Wollstonecraft en haar pamflet A Vindication of the Rights of Woman uit 1772. In deze paradigmatische tekst bevocht ze de benauwende en beklemmende stereotypering van haar sekse en hamert ze op de geestelijke vorming van vrouwen. We onderzoeken het denken van Wollstonecraft en vragen wat het hedendaags feminisme kan leren van haar strijd.

Kirsten Zimmerman is schrijver, onderzoeker en dichter. Met haar kennis over feminisme, genderstudies en revolutionaire bewegingen plaatst ze Wollstonecraft’s werk voor ons in perspectief. Verder bekijken we met Jet Bussemaker (oud-Minister PvdA) hoe het denken van Wollstonecraft verbonden kan worden aan hedendaagse issues en waarom Wollstonecraft’s ideeën nog steeds of juist relevant zijn in het huidige politieke landschap.

———–

Kan het gedachtengoed van een eeuwenoude filosoof iets voor jou betekenen, met het oog op de actualiteit? Hands on, toegankelijke filosofie, dat krijg je in de reeks Bucketlist Filosofie. Elke editie zetten we het werk van één klassieke filosoof centraal.

Dit keer: Mary Wollstonecraft (1759 – 1797), Engelse schrijfster, filosoof en pleitbezorger van vrouwenrechten. Tot het einde van de 20e eeuw kreeg het leven van Wollstonecraft, dat destijds verschillende onconventionele persoonlijke relaties omvatte, meer aandacht dan haar schrijven. Tegenwoordig wordt Wollstonecraft beschouwd als een van de stichtende feministische filosofen en feministen noemen vaak zowel haar leven als haar werken als belangrijke invloeden. Tevens was ze de moeder van Mary Shelley, auteur van Frankenstein.


Bucketlist Filosofie: Mary Wollstonecraft

Dit programma zal live uitgezonden worden via Facebook en YouTube.

 

Deel dit evenement:

Gasten

Kirsten Zimmerman

Kirsten Zimmerman is schrijver, onderzoeker, buurtwerkcoördinator, DJ en dichter. Binnen haar werk vormen feminisme en genderstudies een rode draad. Daarnaast ligt haar interesse voornamelijk bij revolutionaire bewegingen, journalistiek, kunst, muziek, sprookjes en Engelse literatuur en geschiedenis. Ze is lid van Vrouwenadviesraad WomenMakeTheCity, was hoofredacteur van Historica, tijdschrift over gendergeschiedenis en werkte mee aan 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw van Els Kloek. Momenteel werkt ze als historisch onderzoeker bij Nationaal Onderduikmuseum Aalten. In een mini-college plaatst zij Wollstonecraft’s werk in perspectief.

 

Jet Bussemaker

Jet Bussemaker is hoogleraar Beleid, Wetenschap en Maatschappelijke Impact aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ze was minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet Rutte II, staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet Balkenende IV en zat als politica in de Tweede Kamer voor de PvdA. Bussemaker promoveerde in politieke theorie en sociaal-culturele wetenschappen en is expert op het gebied van feministische kwesties.

Daan Roovers

Daan Roovers is moderator van deze avond. Ze is Denker des Vaderlands van Nederland, filosoof en docent (Universiteit van Amsterdam), programmamaker en spreker (Rode Hoed, Human Broadcast), trainer en schrijver. In 2017 publiceerde ze Mensen maken: een nieuw licht op opvoeden bij Uitgeverij Prometheus.

Kaartje kopen