Het Grote midden-amerika debat

Wat is er gaande in de regio?

Het Grote midden-amerika debat

This program is in English, see below for Dutch

Everything seemed to be going so well in Central America. But opposing forces are threatening to counter the positive steps that have been made. What is going on in in the region, and what role does the Netherlands play? 

Since the 1990s, the Central American region has seen many positive economic, political and social developments. Civil wars have come to an end, and dictatorships have, one by one, made way for democracies. There have been pioneering developments in the fight against corruption and tackling impunity that have served as an example for other countries facing the same problems around the world.

Indeed, in various Central American countries, political culture has been slowly but surely opening up, with new movements and a new generation of politicians leading the way. The power of youth is growing. You see young people heading demonstrations against corruption and the old political culture. You see them in trade unions, at the forefront of social organizations and in the media. But the forces that oppose change are also strong, and they threaten to undo all these positive developments. In Guatemala and Honduras, the murders of human rights activists and agricultural leaders are increasing. Nicaragua – peaceful until recently – is seeing the violent suppression of mass protests against President Ortega, and the country is deeply polarized. And, in Guatemala, President Morales has announced by presidential decree that he wants to put a stop to the work of the UN’s International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG) in the short term.

This program is free. Go to Vice Versa’s website to book a seat. 

 

Het leek zo goed te gaan met Midden-Amerika. Tegenkrachten dreigen de positieve ontwikkelingen echter weer teniet te doen. Wat is er gaande in de regio en welke rol speelt Nederland nog?

Sinds de jaren 90 vinden er in Midden-Amerika op economisch, politiek en sociaal gebied positieve ontwikkelingen plaats. Er kwam een einde aan burgeroorlogen en dictaturen maakten één voor één plaats voor democratieën. Er waren baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van corruptiebestrijding en het aanpakken van straffeloosheid die als voorbeeld dienden voor andere landen in de wereld die kampen met eenzelfde problematiek van corruptie en straffeloosheid. De politieke cultuur in diverse Midden-Amerikaanse landen werd langzaam maar zeker opengebroken, met nieuwe politieke bewegingen en een nieuwe generatie politici. De kracht van jongeren wordt steeds zichtbaarder. Ze staan aan het hoofd van demonstraties tegen corruptie en de oude politieke cultuur.  Je ziet ze in vakbonden, bij maatschappelijke organisaties en in de media.

Maar de tegenkrachten zijn groot en dreigen de positieve ontwikkelingen weer teniet te doen. In Guatemala en Honduras nemen moorden op mensenrechtenactivisten en boerenleiders toe. In het tot voor kort vreedzame Nicaragua worden massale protesten van de bevolking tegen president Ortega met geweld neergeslagen en is het land weer tot in haar vezels gepolariseerd. En in Guatemala heeft president Jimmy Morales per presidentieel decreet laten weten dat hij de door de Verenigde Naties ingestelde commissie tegen de straffeloosheid CICIG op korte termijn wil beëindigen.

Dit programma is gratis. Meld je aan via de website van Vice Versa.

 

 

 


Het Grote midden-amerika debat

Dit programma is gratis. Meld je aan via de website van Vice Versa.

 

 

 

 

 

Deel dit evenement:
Kaartje kopen