Holy Mama!

Feminisme, Moslimcultuur en Islam

Holy Mama!

(English below)

Holy Mama!

Kijk en luister naar een aantal vooraanstaande moslima’s die voorop gaan in de strijd voor vrouwenemancipatie in de moslimcultuur. Onder leiding van moderator Maaike Schoon gaan we in gesprek met activisten, politieagenten, filosofen en de eerste vrouwelijke Imam.

We starten de avond met een viewing van het eerste deel van de documentaire HOLY MAMA! van beeldend kunstenaar Ibrahim Quraishi (trailer). Daarna gaan we hierover in gesprek met Seyran Ates, advocaat en eerste vrouwelijke imam van Duitsland, die in 2017 een liberale moskee opende en Shirin Musa, oprichter en directeur van Femmes for Freedom.

Op zoek naar moslimvrouwen die de islam van binnenuit willen veranderen, reist Quraishi samen met filmmaker Sabine Jainski door het Midden-Oosten, Europa en de Verenigde Staten en spreekt daar met moedige vrouwen die strijden voor emancipatie, en een einde willen maken aan vrouwenonderdrukking, de dominante positie van de man en de eeuwenoude eenzijdige mannelijke interpretatie van de Koran.

De documentaire HOLY MAMA! wil laten zien hoe veel vrouwen met een moslimachtergrond, die in het Westen of in een moslimsamenleving wonen, constant moeten onderhandelen over hun, vaak secundaire, positie tegenover mannen.

Onze host van de avond, Maaike Schoon, is journalist en onderzoeker, met een focus op politiek, economie en feminisme. Eerder werkte ze onder meer bij tv-programma Buitenhof en maandblad Opzij.

De voertaal van dit programma is Engels

 

ENGLISH

Holy Mama!

Come and listen to leading Muslim women who fight for gender equality in the Islam. Lead by moderator Maaike Schoon we talk to philosophers, police agents, activists and even the first female Imam.

We start the evening with a viewing of the first part of the documentary HOLY MAMA! by artist and feminist Ibrahim Quraishi (trailer). Directly after, we talk to Seyran Ates, lawyer and the first female imam of Germany who opened a liberal mosque in 2017, and Shirin Musa, founder and director of Femmes for Freedom.

Looking for muslim women who want to change the Islam from within, Quraishi travels with film maker Sabine Jainski through the Middle-East, Europe and the United States to talk to the brave women fighting for emancipation, who want to end the oppression of women, the dominant position of men and the historically male interpretation of the Koran.

The documentary HOLY MAMA! wants to show how many women with a muslim heritage, living in the West or a muslim society, constantly have to negotiate their often secondary position to men.

Our host of the evening, Maaike Schoon, is a journalist and researcher, who focuses on politics, economics and feminism. As a journalist she previously worked for the tv show Buitenhof and monthly feminist magazine Opzij.

This is an English spoken event.

Dutch trailer HOLY MAMA! from Medea Film on Vimeo.

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

Shirin Musa

Shirin Musa is 41 jaar en werd geboren in Quetta en woont en werkt momenteel in Nederland. In 2002 trouwde ze met een Pakistaanse man, maar toen zij wilde scheiden bleek het niet mogelijk het islamitische huwelijk te beeindigen en stapte hiermee naar de rechter. Zo kwam zij tot de oprichting van Femmes for Freedom, een organisatie die onder meer strijdt tegen huwelijkse gevangenschap, eerwraak, gedwongen huwelijken, vrijheidsbeperking van vrouwen.

Shirin Musa is 41 years old and is born in Quetta. Nowadays, she works and lives in the Netherlands. In 2002 she married a Pakistani, but when she asked for a divorce he refused. She went to court to force the religious divorce. Because of that experience she found Femmes for Freedom, an organization which fights for the woman rights.

 

Seyran Ates

Seyran Ateş (geboren op 20 april 1963) is advocaat en de eerste Duitse vrouwelijke imam in Berlijn. Haar familie verhuisde van Istanbul naar Duitsland toen ze zes jaar oud was. Ze studeerde rechten, gespecialiseerd in strafrecht en familierecht. Ateş, een gerenommeerde burgerrechtenactiviste, is vooral bekend door het eisen van gelijke rechten voor moslimvrouwen en -meisjes.

Seyran Ateş (born on 20 april 1963) is a lawyer and the first female Imam in Germany. When she was six years old, she moved with her family from Istanbul to Germany. She studied law and specialized in criminal law and family law. She is best known because of her requirements for equal rights for Muslim woman and girls.     

 

Fawzia Afzal-Kahn

Fawzia Afzal-Kahn is directeur van vrouwen- en genderstudies en hoogleraar Engels aan de Montclair State University. Ze is geboren en opgegroeid in Pakistan. In 2008 ontving ze van de American Muslim Alliance in 2008 de “Excellence in Public Life Award”.

Fawzia Afzal-Kahn is Professor of English and the director of Women’s and Gender Studies at Montclair State University. Fawzia Afzal-Kahn was born and raised in Pakistan. In 2008, she received the ‘Excellence in Public Life Award’ from the American Muslim Alliance.

 

Ibrahim Quraishi

Ibrahim Quraishi is geboren in Nairobi Kenya en werkt als  documentairemaker en visual artist in Berlijn. Hij is initiatiefnemer en regisseur van de documentaire Holy Mama! Hij reist door verschillende landen om dappere Moslim vrouwen te ontmoeten.

Ibrahim Quraishi, born in Nairobi Kenya, works as a visual artist and filmmaker in Berlin, Bordeaux, Amsterdam & New York. He travels to meet the courageous Muslim women to find the answers to his questions.