It’s the Food, my Friend! #3

Voedselzekerheid en het bevolkingsvraagstuk

It’s the Food, my Friend! #3

De wereldbevolking groeit sneller dan verwacht, vooral in Afrika. De VN houdt rekening met een groei van de huidige 7,6 miljard mensen naar 9,8 miljard in 2050 en 11,2 miljard in 2100. Kan de aarde al deze mensen straks nog voeden?

Oplossingen voor de dreigende voedselschaarste worden vaak gezocht in minder vlees eten, minder voedselverspilling en betere verdeling van voedsel. Dat is hard nodig en kan zeker helpen, maar we zullen tegelijk ook de bevolkingsgroei moeten afremmen, althans in regio’s waar de bevolking nog sterk groeit. Geboortebeperking komt recent weer uit de taboesfeer. Met welke sociaal-culturele factoren moeten we dan rekening houden, met name ook in Afrika? En willen we ook geboortebeperking in rijke landen met hun hoge consumptieniveau? Vraag is ook wat we hier vanuit Nederland aan kunnen bijdragen.

Prof. Leo van Wissen

Moderator Felix Rottenberg gaat in gesprek met prof. Leo van Wissen, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) over cijfers bevolkingsgroei en opties voor vrijwillige geboortebeperking.

Prof. Martin van Ittersum, Wageningen UR, zal spreken over de groeipotentie van de voedselproductie wereldwijd: yield gaps, invloed klimaat, energie, water, grondstoffen.

Precious Netsai Njerere

Niek Koning, Wageningen UR, legt ons uit hoe Europa de bevolkingsgroei in Afrika bevordert, en Precious Netsai Njerere, Rutgers, over de sociale positie en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen.

 

 

Bekijk ook de andere edities in deze serie:

Editie #1
Maandag 11 februari 2019: Meebewegen met klimaatverandering, bodemdaling en water

Lees het verslag van de eerste editie HIER

Editie #2
Maandag 18 maart 2019: 
De grondmarkt frustreert duurzame voedselproductie; hoe creëren we ruimte voor biodiversiteit en jonge boeren?

Editie #3
Maandag 8 april 2019: 
Voedselzekerheid en het bevolkingsvraagstuk

Editie #4
Maandag 6 mei 2019:
 Een nieuwe voedselcultuur: ‘vegan’ en ‘leefstijlgeneeskunde’ en hun invloed op ons voedsel(land)schap

Organisatie: Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Bert van Ruitenbeek, Bureau Ecominds i.s.m. de Rode Hoed

 

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

OVER IT'S THE FOOD, MY FRIEND! 10E JAARGANG

Ruimte voor mens, natuur en landbouw in een veranderend klimaat

Nederland op de tekentafel

Het Nederlandse landschap staat aan de vooravond van grote veranderingen. We moeten ons aanpassen aan de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering, Maar we moeten tegelijk onze leefstijl en ons voedselpatroon aanpassen om de CO2 uitstoot te reduceren. We staan voor de immense opgave om ons land en ons voedselsysteem opnieuw te ontwerpen. Dat is ook een sociaal en ethisch vraagstuk.

En dat geldt ook op wereldschaal, waar een nog steeds groeiende bevolking verzeild raakt in een ratrace om landbouwgronden en grondstoffen. Moeten we daarom niet weer serieus gaan denken aan actieve bevolkingspolitiek?

In deze 10e debatserie in de Rode Hoed gaan we op zoek naar de oorzaken van de problemen en kijken wat we er aan kunnen doen. Hoe kunnen we de relatie tussen mens en planeet herstellen? Wat zijn onze handelingsperspectieven, van boer tot burger?

Een serie inzoomend vanuit het water naar het land, de bevolking, en tenslotte de politiek en ons eigen menselijk handelen.

Voelt u zich betrokken bij de toekomst van ons voedsel en ons agrarisch landschap? Deze serie biedt u nieuwe kennis, inspirerende vergezichten, ontmoetingen en dialoog. Doe en denk mee hoe we ons voedselsysteem toekomstbestendig kunnen maken.

De debatten zijn bedoeld voor geïnteresseerde burgers, agrariërs, studenten en professionals.