It’s the food, my friend! #4

Nieuwe voedseltrends (‘vegan’, ‘leefstijlgeneeskunde’) en hun impact op onze gezondheid en ons landschap.

It’s the food, my friend! #4

Klimaatverandering, bodemdaling en kringlooplandbouw maken forse aanpassingen van onze samenleving en ons landschap onontkoombaar. Van vitaal belang zijn onze voedselkeuzes, met als grootste uitdaging drastische vermindering van onze vleesconsumptie.

Kunnen we zorgen dat mensen zich weer meer verbonden voelen met de planeet en met de voedselproductie? Hoe kunnen we duurzame keuzes gemakkelijk en aantrekkelijk maken? Hoe komen we tot true pricing? En wat kunnen we verwachten van de snel groeiende leefstijlgeneeskunde, de ‘vegan’ beweging en de ‘stoplichten’ die de supermarkten gaan invoeren? Kunnen we onze voedselomgeving zo inrichten dat de keuze voor gezond en duurzaam voedsel gemeengoed wordt?

Sprekers:

Hanno Pijl

Hanno Pijl

prof. Hanno Pijl, hoogleraar Leiden UMC, over voedsel en leefstijl als medicijn

Hanneke Muilwijk, Planbureau voor de Leefomgeving, over stimulering van duurzame landbouw vanuit de keuken.

Natascha Kooiman

Natascha Kooiman

Coosje Dijkstra, Vrije Universiteit, over wat kunnen overheden, scholen en supermarkten kunnen doen.

Natascha Kooiman, Voedselcoalitie en cateraar, over het belang van samenwerking.

Petra Verhoef, Rathenau Instituut, over ‘maakbaarheid’ in relatie tot gezonde en duurzame voedingspatronen.

Mark Kulsdom

Mark Kulsdom, bedenker van The Dutch Weed Burger.

 

 

Moderator: Felix Rottenberg

#foodfriend

 

Bekijk ook de andere edities van de serie:

Editie #1
Maandag 11 februari 2019: Meebewegen met klimaatverandering, bodemdaling en water

Lees het verslag van de eerste editie HIER

Editie #2
Maandag 18 maart 2019: 
De grondmarkt frustreert duurzame voedselproductie; hoe creëren we ruimte voor biodiversiteit en jonge boeren?

Editie #3
Maandag 8 april 2019: 
Voedselzekerheid en het bevolkingsvraagstuk

Editie #4
Maandag 6 mei 2019:
 Een nieuwe voedselcultuur: ‘vegan’ en ‘leefstijlgeneeskunde’ en hun invloed op ons voedsel(land)schap

Organisatie: Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Bert van Ruitenbeek, Bureau Ecominds i.s.m. de Rode Hoed

Dit programma heeft al plaatsgevonden
program.info.closed.description
Deel dit evenement:

Over de serie IT'S THE FOOD, MY FRIEND!

Ruimte voor mens, natuur en landbouw in een veranderend klimaat

Nederland op de tekentafel

Het Nederlandse landschap staat aan de vooravond van grote veranderingen. We moeten ons aanpassen aan de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering, Maar we moeten tegelijk onze leefstijl en ons voedselpatroon aanpassen om de CO2 uitstoot te reduceren. We staan voor de immense opgave om ons land en ons voedselsysteem opnieuw te ontwerpen. Dat is ook een sociaal en ethisch vraagstuk.

En dat geldt ook op wereldschaal, waar een nog steeds groeiende bevolking verzeild raakt in een ratrace om landbouwgronden en grondstoffen. Moeten we daarom niet weer serieus gaan denken aan actieve bevolkingspolitiek?

In deze 10e debatserie in de Rode Hoed gaan we op zoek naar de oorzaken van de problemen en kijken wat we er aan kunnen doen. Hoe kunnen we de relatie tussen mens en planeet herstellen? Wat zijn onze handelingsperspectieven, van boer tot burger?

Een serie inzoomend vanuit het water naar het land, de bevolking, en tenslotte de politiek en ons eigen menselijk handelen.

Voelt u zich betrokken bij de toekomst van ons voedsel en ons agrarisch landschap? Deze serie biedt u nieuwe kennis, inspirerende vergezichten, ontmoetingen en dialoog. Doe en denk mee hoe we ons voedselsysteem toekomstbestendig kunnen maken.

De debatten zijn bedoeld voor geïnteresseerde burgers, agrariërs, studenten en professionals.

 

Organisatie:

 • Wouter van der Weijden, Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu
 • Bert van Ruitenbeek, bureau Ecominds
 • Felix Rottenberg, debatleider van de landbouw- en voedseldialogen

i.s.m. de Rode Hoed.

 

Partners:  

 • Rathenau Instituut
 • Slow Food Youth Network (SFYN)
 • Transitie Coalitie Voedsel

 

Mediapartners: dagblad Trouw, foodlog.nl 

 

Kaartverkoop:

Losse kaarten per avond (incl. koffie en thee ): XX euro ● XX euro voor studenten

Passe-partout (vier avonden, incl. koffie en thee): ….euro ● …. euro voor studenten

 

Aanvangstijd: 20:00 uur (zaal open 19:30 uur).

Bestellen: www.rodehoed.nl/foodfriend

 

Deze debatserie wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • Agrifirm
 • Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO)
 • Rabobank
 • Triodos Foundation
 • DO-it
 • Eosta

www.rodehoed.nl/foodfriend

www.clm.nl

#foodfriend