RH Short #4 | Daan Roovers over de ethische vragen die corona oproept

We spraken Denker des Vaderlands, Daan Roovers, over de ethiek van corona en welke ethische theorieën ten grondslag liggen aan de argumenten in het publieke debat. Welke rol speelt ethiek bij het maken van keuzes in de zorg? Zorgt crisistijd voor nieuwe filosofische inzichten?

Daan Roovers is Denker des Vaderlands, filosoof en docent (Universiteit van Amsterdam), programmamaker (Rode Hoed, Omroep Human) spreker en schrijver. In 2017 publiceerde ze ‘Mensen maken: een nieuw licht op opvoeden’ en in 2019 ‘Wij zijn de politiek’ (samen met Marc van Dijk). Daan probeert met filosofie grip te krijgen op kwesties van deze tijd.

 

Interviewer: Julia Ploum

Edit: Lieke Heil

Titelredacteur: Roos van Aken

Vormgeving: Colet Assmann

Producer: Oscar Bouwhuis

Deel deze uitzending: